LEDARSKAPS- & AFFÄRSUTVECKLING

Sällma hjälper er trimma organisationens hjärna

Vi erbjuder ett bevisat effektivt stöd inom området ledarskap och affärsutveckling. Våra insatser skräddarsys efter ert företags faktiska behov just nu. Vi utgår alltid från det specifika uppdrag er verksamhet har. Vi arbetar metodiskt och systematiskt så att ert företag ska växa enligt er målsättning (och gärna lite till).

Ledningsgruppens sammansättning, arbetssätt och kompetens är avgörande för hur företaget kan styras. Samarbetsförmåga och handlingskraft att genomföra förändringar såväl som att effektivt sköta driften prövar medlemmarnas förmåga. Vi på Sällma har i mer än 40 år arbetat med detta vilket gör oss till ett av marknadens mest erfarna konsulthus.

SÅ ARBETAR VI MED
LEDARSKAPSUTVECKLING

Alla människor och organisationer kan med rätt insats förändra sig, utvecklas och bli bättre. Vi riktar oss såväl till ledningsgruppen som till enskilda ledare. Vi går till botten ordentligt och analyserar såväl framgångsfaktorer som hinder. Genom en systematisk kartläggning med hjälp av vedertagna analysmetoder och i kombination med intervjuer skaffar vi oss en gedigen grund att stå på. Därefter tar vi tillsammans med er fram ett anpassat program för det fortsatta arbetet. Vi vet att de resultat vi når tillsammans med er håller också på längre sikt.

Våra insatser är tydligt kundanpassade och designas efter hur behovet ser ut. De vilar på en gedigen grund av ramprogram som t ex Förändringsledning, Coachande ledarskap och Ledarens kommunikation (som bland annat tar upp det svåra samtalet). Vi erbjuder även individuell coaching för chefer, anpassade mentorsprogram samt handledning i konflikthantering.

Vi använder etablerade metoder inom coaching och rådgivning där samtal i grupp kombineras med enskilda samtal i form av implementeringsstöd, för att säkra goda och bestående resultat i organisationen.

AFFÄRSUTVECKLING SOM
SKAPAR FÖRÄNDRING

Organisationer och individer vill utvecklas. Ofta är det en bättre eller annorlunda prestation som önskas. För att kunna sätta nya mål, uppnå förändringar och bättre resultat behöver man ändra sitt beteende. Utmaningen är att beteenden i regel är väldigt invanda och låsta både för en individ och en organisation.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa både organisationer och individer i sin affärsutveckling. Till vår hjälp använder vi en väl beprövad affärsutvecklingsmodell som tar hänsyn till nuvarande individuella och kollektiva attityder. Attityder som styr beteendet och förmågan att lyckas. En modell som hjälper er att göra det ni faktiskt säger så att allt genomsyras av samma budskap.

LÄRRESAN – VÅRT FLEXIBLA
KUNSKAPS- OCH TRÄNINGSVERKTYG

Med vårt flexibla kunskaps- och träningsverktyg Lärresan får du verktyget för att åstadkomma en varaktig beteendeförändring och nå era mål. Lärresan är baserad på Sällma-modellen och kombinerar teori, träning, skarpt utförande och reflektion tillsammans med kollegor och chefer.

Lärresan kan genomföras digitalt, IRL eller som hybrid utifrån vad som passar er verksamhet bäst.

DET HÄR KAN VI HJÄLPA DIG MED

LEDARSKAP
Vad vi kan erbjuda

 • Ledarutveckling

 • Mentorprogram

 • Ledningsgruppsutveckling

 • Ledningsgruppsetablering

 • Ledningsdeklaration

 • Affärscoachning

 • Implementeringsstöd till chefer

 • Ny som chef

 • Effektiv arbetsledning

 • Situationsanpassat ledarskap

 • Säljledning

 • Förändringsledning

 • Personlig effektivitet

 • Konflikthantering

 • Teamutveckling

 • Coachande förhållningssätt

 • Personligt varumärke

 • Ledarkommunikation

 • Företagsanpassade handböcker (olika inriktningar)

 • PU-samtal kopplade till affärsmål

 • Projektledning

AFFÄRSUTVECKLING
Vad vi kan erbjuda

 • Affärsutveckling med hänsyn tagen till attityder och beteenden

 • Facilitering av t.ex. affärsplan

 • Verksamhetsöversyn

 • Marknadsanalys

 • Omvandling av strategier till taktisk och operativ utveckling

 • Förnyelseprocesser

 • Attitydförändring

 • Värderings- och kulturförändring

 • ”Från vision till resultaträkning”/ Sällmas affärsutvecklingsseminarium

4 SKÄL TILL ATT DU SKA VÄLJA SÄLLMA

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa ledningsgrupper att skapa sig sin gruppidentitet, tydliggöra sitt syfte och förbättra sitt arbetssätt.

Erfarna affärskonsulter, med specialistkompetens och egen erfarenhet som på ett pedagogiskt vis leder er framåt.

Vi anpassar insatsen efter er verklighet och era värderingar. Metod och kanal anpassas därefter utifrån era förutsättningar.

Vi vet hur era roller kan definieras tydligt, och hur er kommunikation kan bli mer transparent och tydlig.

SÄLLMA HAR UTBILDNINGAR I
RETORIK OCH KOMMUNIKATION

Hur er organisation kommunicerar externt och internt har en avgörande betydelse för det affärsmässiga resultatet. Det vet vi. Oavsett om det handlar om att presentera en ny produkt för era kunder, en affärsplan för ledning och styrelse eller att hålla ett uppskattat möte med medarbetarna. Ert budskap ska ju inte bara nå ut. Det ska nå in. Det gäller såklart även den digitala och skriftliga kommunikationen.

Vi vet också att människor vill och kan utvecklas, bara de får rätt förutsättningar. Våra erfarna utbildare tränar och ger er de verktyg ni behöver för att kunna leverera effektiva presentationer och texter på ett personligt och proffsigt sätt. Vi hjälper er helt enkelt att hitta ert sätt att kommunicera.

DET HÄR KAN VI HJÄLPA DIG MED

RETORIK
Vad vi kan erbjuda

 • Muntligt bemötande

 • Skriftligt bemötande/ mejlkommunikation

 • Affärspresentationer

 • Produktpresentationer

 • Presentationsteknik

 • Retorikutbildning

 • Praktisk retorik/coachning

 • Kroppsspråkets betydelse

DRA FÖRDEL AV VÅR BEPRÖVADE MODELL

Med vår Sällma-modell optimerar vi inlärning och långsiktiga beteendeförändringar. Modellen bygger på kontinuitet, repetition och reflektion, vilket ger dokumenterat goda resultat vid förändringsarbeten. Eftersom varje organisation är unik anpassas modellen alltid efter situationen och de utmaningar som finns.

Varje uppdrag inleds alltid med att våra konsulter identifierar organisationens nuläge och ett önskvärt framtida läge. Med Sällma-modellen får vi de rätta sakerna att hända.

Robert Sporrong

Affärsområdeschef Eltel Networks Aviation & Security

”Sällma hjälpte oss att få fart på försäljningen. Närmare bestämt, de fick oss att ta det stora steget från vision till verklighet. Sällma levererade massor av kunskap och konkreta handlingsplaner. De gav oss helt enkelt de pusselbitar vi behövde för att få fart. Bland annat genomfördes ett antal workshops som verkligen flyttade saker framåt. Utan input från Sällma hade det inte fungerat. Man kan inte ersätta konsulternas erfarenhet och metoder med egna påhitt. Det är som i orientering, man kan inte ersätta bristen på kompass med att springa fortare. Resultatet blev över förväntan, vi fick de pusselbitar vi behövde för att lyckas. Vi är mycket nöjda.”

Deltagande chefer

Kundupplevelse ledarskapsutveckling

”Jag fick tid att reflektera över mitt eget ledarskap samt konsekvenser för gruppen, det var så nyttigt. Det har gett mig så många tips på saker i det vardagliga arbetet som jag kan förändra och förbättra, åtgärder som ger stort utslag. Tack! – Jag uppskattar alla diskussioner och gemensamma arbeten vi gjort kring ledarskap och värdegrund under trygg ledning. Det har fått oss att ta stora steg framåt. Jag har under hela resan fått erfarenhet och kunnande från Sällma. Och jag har mötts av möts av engagemang och ödmjukhet. Bra jobbat! Jag har gått flera ledarskapsutbildningar, men det här var något annat. Så konkret och hållbart.”

Helene Sjöö

Clinical Research Manager på Karolinska Trial Alliance

”Jag är så tacksam för att Sällmakonsulten hade förberett sig så väl och satt sig in i vår speciella verksamhet. Detta gör att utbildningen gav mig ännu mer nytta och glädje. Sällmas konsult var lyhörd och lotsade oss lugnt och tryggt igenom utbildningen. Sällmakonsulten var entusiasmerande och en fantastisk inspiratör som fått oss att verkligen känna att det här kommer vi att kunna göra bra. Jag rekommenderar Sällmas konsult nu till andra. Det var utmärkt och har gett oss så mycket att ta med till våra utbildningar att det väl vore sjutton om vi inte kunde få folk att tycka att innehållet i våra utbildningar är roligt!”

Elisabeth Bley Arvidsson

VD PR Vård AB

”Sällma har, med sitt trygga kompetenta och engagerade förhållningssätt, gett oss en proffsig utbildning av grupp och individ och samtidigt gett mig som VD och organisationen ett ovärderligt stöd – med värme.”

KONTAKTA OSS

 

Adress:
Sällma AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-505 65 220
E-post: info@sallma.se

SKICKA MEDDELANDE