ANALYS & MÄTNING

Sällma analyserar och vidareutvecklar era framgångsfaktorer

Genom att ta reda på vad era kunder verkligen tycker om er och ert erbjudande, kan ert företag öka omsättningen. Rejält. Det är här vi på Sällma kommer in i bilden. Vi har en unik erfarenhet och beprövade metoder som – tillsammans med er input – ger en klar bild av företagets viktigaste framgångsfaktorer. Utifrån dessa arbetar vi sedan vidare mot en ännu större framgång för ert företag.

Det första steget är att analysera var företaget befinner sig just nu och vad företaget vill uppnå. Genom att sätta in rätt åtgärder säkerställer vi sedan en snabb utvecklingsrörelse mot målet. Vi kan följa företagets genomförandefas genom de olika stegen tills hela implementeringen är avslutad och utvärderad.

UTAN KARTA GÅR MAN LÄTT VILSE

För de flesta av oss innebär ordet attityd ungefär detsamma som vilken inställning man har till något. Vi vet också att attityden eller inställningen till något fenomen grundar sig i två huvudkomponenter:

 • En förnuftsmässig del som bygger på fakta och rationellt tänkande.
 • En känslomässig del som enbart bygger på subjektiva aspekter, unika för varje individ.

Vi vet att dessa två komponenter samverkar på olika sätt i olika situationer. Vad vi med 100% säkerhet också vet är att våra attityder styr vårt handlande. En naturlig konsekvens är att om vi känner till vilka attityder en människa har, kan vi också i stor utsträckning förutse hennes beteende.

Personalens förhållningssätt är faktiskt lika viktigt som företagets marknadsföring. Genom att undersöka medarbetarnas attityder och värderingar kring företagets verksamhet, får ledningen större kunskap om den rådande kulturen i företagets inre kärna. Andra områden vi kartlägger är t.ex säljarnas attityd till försäljning, ledarnas förmåga och servicenivåer i kundtjänst.

KUNDENS ÅSIKTER STYR
FÖRETAGETS INTÄKTER

Genom att ta reda på vad era kunder verkligen tycker om era produkter eller tjänster, kan ert företag öka omsättningen. Rejält. Vi har en unik erfarenhet och beprövade metoder som – tillsammans med er input – ger en klar bild av företagets viktigaste framgångsfaktorer.

Utifrån dessa arbetar vi sedan vidare mot en ännu större framgång för ert företag. De här affärsdrivande faktorerna utgör nämligen själva nyckeln till er framtida utveckling. Kunden måste helt enkelt få det kunden vill ha. Kundupplevelsen är till och med viktigare än leveranskvaliteten i dessa dagar. Vi hjälper er att ta det första steget.

DET HÄR KAN VI HJÄLPA DIG MED

ANALYS OCH MÄTNING
Vad vi kan erbjuda

 • Kundattitydmätning

 • Säljbarometern

 • Servicebarometern

 • Säljattitydkartläggningar

 • Genomlysning av säljprocesser

 • Förändringsbarometern

 • Medarbetarundersökningar

 • Utvärdering av ledningsgruppsarbete

 • Klimatmätningar

 • Return on investment och Return on expectation

 • Verksamhetsdialogen ”VD Open”

 • Organisationsgenomlysning & verksamhetsanalyser

 • Styrelseutvärderingar

4 SKÄL TILL ATT DU SKA VÄLJA SÄLLMA

Vi har lång erfarenhet av att identifiera era framgångsfaktorer för kundlojalitet.

Vi var pionjärer inom attitydmätningar och har hjälpt våra kunder med attitydförändringar sedan starten.

Vi har access till vedertagna analys- och mätverktyg.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att ta första stegen till en förbättrad kundupplevelse.

DRA FÖRDEL AV VÅR BEPRÖVADE MODELL

Med vår Sällma-modell optimerar vi inlärning och långsiktiga beteendeförändringar. Modellen bygger på kontinuitet, repetition och reflektion, vilket ger dokumenterat goda resultat vid förändringsarbeten. Eftersom varje organisation är unik anpassas modellen alltid efter situationen och de utmaningar som finns.

Varje uppdrag inleds alltid med att våra konsulter identifierar organisationens nuläge och ett önskvärt framtida läge. Med Sällma-modellen får vi de rätta sakerna att hända.

Jukka Ristijärvi

Styrelseordförande och kundansvarig i Telemanagement Sverige AB

”Samarbetet med Sällma har gett oss verktygen och modet att genomföra förändringar som har möjliggjort vår förflyttning samtidigt som vi kunnat öka kundvärdet i våra tjänster.”

Johan Lausing

VD SÖRAB AB

”Sällma gör ett grundligt arbete och är alltid pålästa. På kort tid har vi nått uppsatta mål och arbetet tillsammans fortsätter. Dom levererar över förväntan.”

KONTAKTA OSS

 

Adress:
Sällma AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-505 65 220
E-post: info@sallma.se

SKICKA MEDDELANDE