PERSONBEDÖMNING
& REKRYTERING

Rätt person för uppdraget

Sällma har mer än 40 års erfarenhet som stöd åt näringslivet. Ett av våra kompetensområden är att urskilja rätt kandidater när en tjänst ska tillsättas. Det här är ett specialområde som får allt större fokus – konkurrensen har hårdnat samtidigt som kostnaderna för en felrekrytering blir betydande. Ett annat kompetensområde är att med analysverktyg synliggöra individuella förbättringsområden som bidrar till utveckling och utvärdera effekten av gjorda åtgärder.

Men mycket av intresset har också att göra med en ökad ambition att bygga starka och väl fungerande grupper, ett kulturbygge där personliga egenskaper får allt större betydelse. Vi har en arbetsmodell som säkerställer hög och pålitlig kvalitet.

NOGGRANNA FÖRBEREDELSER,
ANALYSER OCH TESTER

Vi börjar med att ta in relevant information om organisationen, vilket syfte som ligger bakom analysbehovet, vilka krav som ställs på den nya tjänsten vid en eventuell rekrytering eller behov av förändring i befintlig roll och arbetssätt.

Utifrån era behov arbetar vi med olika testverktyg. Om kommunikation, drivkrafter och beteenden är viktiga använder vi oss av självskattningsinstrument. Är behovet att matcha en specifik arbetsprofil mot en kandidat arbetar vi med en djupgående precisionstest. Handlar det om att utveckla ledarskapet kan en 360 gap-analys vara det bästa för att öka insikten om den egna påverkan på omgivningen. Om teamet behöver utveckla sitt arbetssätt är en teamanalys det rätta.

Som avslutande steg i analysen ges muntlig avrapportering, där styrkor respektive hinder belyses så att beslut kan fattas om hur man ska gå vidare.

Exempel på syften där Sällmas analysverktyg starkt kan bidra till utveckling:

 • Utveckla individer
 • Förbättra/utveckla ledarskapet
 • Öka försäljningen
  Matcha en kandidat mot en jobbprofil
 • Förbättra samarbetet mellan olika individer och/eller grupper
 • Identifiera styrkor och svagheter i teamet
 • Identifiera hur du kan kompensera dina svagare sidor med dina styrkor

DET HÄR KAN VI HJÄLPA DIG MED

PERSONBEDÖMNING
Vad vi kan erbjuda

 • Drivkraftsanalys

 • Beteende- och kommunikationsstilar

 • Teamutvecklingsanalys

 • Smarta enkätmotorer

 • 360 GAP-analyser

 • JobMatch

 • Accura Ledarstil

 • Harrison Assessments Talent Solutions

 • EQi

REKRYTERING
Vad vi kan erbjuda

 • Referenstagning

 • Rekrytering

 • Onboarding

4 SKÄL TILL ATT DU SKA VÄLJA SÄLLMA

Vi har lång erfarenhet av att tolka analysresultat och ge konstruktiv återkoppling.

Våra tester håller hög kvalitet vad gäller validitet och reliabilitet.

Vi anpassar insatsen efter er verklighet och era värderingar.

Våra erfarna konsulter förstår de situationer du som ledare står i och behöver hantera.

DRA FÖRDEL AV VÅR BEPRÖVADE MODELL

Med vår Sällma-modell optimerar vi inlärning och långsiktiga beteendeförändringar. Modellen bygger på kontinuitet, repetition och reflektion, vilket ger dokumenterat goda resultat vid förändringsarbeten. Eftersom varje organisation är unik anpassas modellen alltid efter situationen och de utmaningar som finns.

Varje uppdrag inleds alltid med att våra konsulter identifierar organisationens nuläge och ett önskvärt framtida läge. Med Sällma-modellen får vi de rätta sakerna att hända.

Jan Lundqvist

Co-Founder och Partner på Olingo Consulting AB

”Våra medarbetare blev också bättre på att kommunicera vårt budskap på ett ännu mer anpassat sätt till våra kunder vilket har lett till bättre leveranser och längre uppdrag.”

KONTAKTA OSS

 

Adress:
Sällma AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-505 65 220
E-post: info@sallma.se

SKICKA MEDDELANDE