FÖRSÄLJNING & KUNDSERVICE

Två faktorer som påverkar resultat och lönsamhet

Sällma är ett konsult- och utbildningsföretag som i över 40 år hjälpt företag och organisationer att öka sina intäkter. Det finns knappast något område som har så direkt påverkan på lönsamheten som just ”Försäljning och kundservice”.

MÅLSTYRD FÖRSÄLJNING
ÄR VÅR METOD

Detta innebär att vi planerar, genomför och följer upp säljarbetet. Alla tre delmomenten är lika viktiga och tillsammans skapar de förutsättningar för nöjda kunder och ökad försäljning.

 • Vi tillhandahåller metoder, strukturer och verktyg för att underlätta beslut om vilka kunder och beslutsfattare som ska prioriteras och bearbetas. Vidare upprättas handlingsplaner där konkreta kvantitativa och kvalitativa resultat och insatser bestäms för respektive kund.
 • Vi utvecklar och tränar säljande beteende hos chefer, KAM, utesäljare, innesäljare, kundtjänstmedarbetare och specialister som behöver utveckla sitt affärsmannaskap.
 • Vi definierar hur vi ska följa upp uppgjorda planer och mål. Oftast tränar vi här försäljningschefen i ett situationsanpassat coachande ledarskap för att denne ska kunna skapa medvetenhet och ansvar hos sina medarbetare.

SÅ GÅR VI TILLVÄGA

 • Nulägesanalys: Som regel inleds utvecklingsinsatserna med en nulägesanalys av företagets sälj-/kundserviceorganisation. Detta kan göras med hjälp av antingen intervjuer eller med Sällmas Säljbarometer, ett undersökningsverktyg som ger relevanta svar på de områden som skapar framgång i säljarbetet.
 • Designfas: Med en tydlig bild av nuläget kan vi sedan tillsammans med uppdragsgivaren enas om programmets syfte, ambitionsnivå och avgränsningar. I denna fas bestäms också vem av våra specialiserade konsulter som skall genomföra de olika delarna av programmet. Därefter definierar vi hur vi skall följa upp uppgjorda planer och mål.
 • Genomförandefasen: Den består av teori, träning, skarpt utförande och reflektion. Till vår hjälp använder vi vårt flexibla kunskaps- och träningsverktyg Lärresan.
 • Uppföljningsfasen: Här ger vi både metod, träning och verktyg till cheferna för att kunna följa upp och träna gruppen vidare mot uppsatta mål.

LÄRRESAN – VÅRT FLEXIBLA
KUNSKAPS- OCH TRÄNINGSVERKTYG

Med vårt flexibla kunskaps- och träningsverktyg Lärresan får du verktyget för att åstadkomma en varaktig beteendeförändring och nå era mål. Lärresan är baserad på Sällma-modellen och kombinerar teori, träning, skarpt utförande och reflektion tillsammans med kollegor och chefer.

Lärresan kan genomföras digitalt, IRL eller som hybrid utifrån vad som passar er verksamhet bäst.

DET HÄR KAN VI HJÄLPA DIG MED

FÖRSÄLJNING & KUNDSERVICE
Vad vi kan erbjuda

 • Säljande beteende/Affärsmannaskap

 • Försäljning B2C

 • Försäljning B2B

 • Säljteknik

 • Säljplanering

 • Individuell säljcoachning

 • Sambesök

 • Med-/samlyssning

 • Säljmodeller/Product Management

 • Sortimentstrategi

 • Definiering och utveckling av Säljprocesser

 • Kundkvalificering

 • Implementeringsmodeller (för garanterat resultat; planera, genomföra och följa upp)

 • ROI/Ekonomi för säljare

 • Förhandlingsteknik

 • Säljträning

 • ”Train-the-Trainer”

 • Inne-/utesälj

 • KAM-program (Key Account Management, storkundssäljare)

 • AM-program (Account Managers)

 • Kundansvar (relationer)

 • Från ordermottagare till innesäljare

 • Konsultativ försäljning

 • Styrande försäljning

 • Tele/TM-försäljning

 • Ny som säljare

 • Fältförsäljning

 • Kravställning och Implementering av CRM-system

 • Upprättande av säljhandbok

 • Upprättande av säljledarhandbok

 • PU-samtal för säljare

 • Incitamentsmodeller för säljare

 • Butikssälj

 • Space management

 • Återförsäljare – utveckling

 • Utbildning inom kundservice

 • Bemanningsanalys i kundtjänst

 • Kundpsykologi

 • Retorik/affärspresentationer

 • Presentationsteknik

 • Professionellt affärsnätverkande

 • Professionellt nätverkande

 • Mässträning

 • Personlig effektivitet

 • Personligt varumärke

4 SKÄL TILL ATT DU SKA VÄLJA SÄLLMA

Vi skapar förutsättningar för ökade intäkter – fler nöjda kunder, ökad försäljning och ökad lönsamhet.

Vi utvecklar ert humana kapital hållbart över tid – människorna i organisationen som gör jobbet.

Vi anpassar insatsen efter er verklighet och era värderingar. Metod och kanal anpassas därefter utifrån era förutsättningar.

Vi är engagerade och prestigelösa affärskonsulter som fokuserar på att utveckla er affär.

DRA FÖRDEL AV VÅR BEPRÖVADE MODELL

Med vår Sällma-modell optimerar vi inlärning och långsiktiga beteendeförändringar. Modellen bygger på kontinuitet, repetition och reflektion, vilket ger dokumenterat goda resultat vid förändringsarbeten. Eftersom varje organisation är unik anpassas modellen alltid efter situationen och de utmaningar som finns.

Varje uppdrag inleds alltid med att våra konsulter identifierar organisationens nuläge och ett önskvärt framtida läge. Med Sällma-modellen får vi de rätta sakerna att hända.

BEIJER TAR MARKNADSANDELAR

Beijers utmaning var att man inte hade ett enhetligt sätt att leda, planera, genomföra och följa upp försäljningsarbetet i alla sina drygt 70 försäljningsenheter. Sällmas lösning blev att fram en ledarhandbok, en säljhandbok. Därefter tränade vi hela ute- och innesäljkåren i hur man skall tillämpa de olika momenten i verkligheten.

”Viktigaste av allt, vi tar marknadsandelar och växer månad för månad. Vi firade förra månaden att vi tagit marknadsandelar 24 månader i rad vilket är unikt i Beijers hundraåriga historia!”

Johan Ellwén

Commercial Director, Beijer Byggmaterial AB

Yngve Blomström

Försäljningschef, AB Sporrong

”Jag uppskattade särskilt att konsulten snabbt analyserade läget och satte sig in i varje enskild säljares behov!”

Christer Björkén

Ansvarig för nationell kundtjänst, Telia

”Den positiva förändring vi åstadkom var helt och hållet den här aktivitetens förtjänst. För övrigt den enskilt bästa aktiviteten vi kom att göra över huvud taget!”

Stefan Destici

Försäljningschef, SATS

”Det jag uppskattade särskilt var att teamledarna under hela
programmet hade tillgång till Sällma-konsulten för råd och support.”

Butikssäljare

Butiksutvecklingsprojekt

”Sällma lyfte säljförmågan i våra butiker vilket flyttade fram våra positioner i hela Sverige.”

KONTAKTA OSS

 

Adress:
Sällma AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-505 65 220
E-post: info@sallma.se

SKICKA MEDDELANDE