BLI SÄLLMA-KONSULT

Vi är inte som andra!

Idag ifrågasätter allt fler rollen som anställd i traditionella företag. Vi har skapat en mötesplats för passionerade och drivna entreprenörer, där den egna frihetsgraden blir maximal. Vi har inga anställda, utan var och en har sitt eget bolag där resultatet byggs. Tillsammans har vi på detta sätt skapat kundnytta i över 40 år.

Vad får då våra nya konsulter? För rätt person erbjuder vi en plats under Sällmas paraply, med strukturer, arbetsmodeller, lokal för möten, viss marknadsföring o s v. Du får en introduktion med möjlig tillgång till coaching under en övergångsperiod, därefter förväntas du vara igång. Du har tillgång till dina kollegors samlade erfarenhet och även möjlighet att samverka i både försäljning och genomförande av uppdrag.

VARFÖR SÄLLMA? VI FÅR RÄTT SAKER ATT HÄNDA!

  • En stark företagshistoria: mer än 35 års erfarenhet, ägarledd verksamhet, avgränsade och tydliga fokusområden.
  • Klara besked: Sällma kommunicerar i klartext med ett minimum av fikonspråk. Klara besked underlättar samarbetet, skapar effektivitet och motverkar missförstånd. Inget nonsens!
  • Erfarenhet med resultatfokus: Sällma arbetar inom Försäljning & Kundservice, Ledarskap & Affärsutveckling, Analys & Mätning samt Personbedömning & Bemanning.
  • Våra insatser är aldrig akademiska övningar, utan de är väl förankrade i uppdragsgivarens affärsmässiga vardag.
  • Kompetenta konsulter: Sällmas konsulter har genomgående minst 10-15 års erfarenhet från sitt område.

Vi får rätt saker att hända!
Vill du veta mer? Ring någon av oss i Sällma eller skicka ett mejl till info@sallma.se

VAD INNEBÄR DET ATT VARA EN AV OSS?

En arbetsgemenskap med kollegor som har specialistkompetenser.

Framgångsrika modeller och gemensamt kontor.

Både frihet och möjlighet till ett framgångsrikt resultat.

LÄR DIG ANVÄNDA VÅR BEPRÖVADE MODELL

Med vår Sällma-modell optimerar vi inlärning och långsiktiga beteendeförändringar. Modellen bygger på kontinuitet, repetition och reflektion, vilket ger dokumenterat goda resultat vid förändringsarbeten. Eftersom varje organisation är unik anpassas modellen alltid efter situationen och de utmaningar som finns.

Varje uppdrag inleds alltid med att våra konsulter identifierar organisationens nuläge och ett önskvärt framtida läge. Med Sällma-modellen får vi de rätta sakerna att hända.

Jeanette-Smars
Jeanette Smårs

Sällmakonsult

”Sällma skapar såväl samhörighet som samarbete och kan erbjuda olika spetskompetenser där vi är fler än en ensamkonsult som går in och utvecklar kunden. Det gynnar inte bara kunden utan även mig själv som konsult!”

KONTAKTA OSS

 

Adress:
Sällma AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-505 65 220
E-post: info@sallma.se

SKICKA MEDDELANDE