I alla organisationer finns enorma mänskliga krafter.
Vi hjälper er att släppa loss och rikta dem!

VI FÅR RÄTT SAKER ATT HÄNDA

Vår affärside är enkel. I varje organisation finns det massor med mänsklig kraft och energi. Mycket av denna används fel eller inte alls. Resursslöseri brukar sådant kallas. Vi säger hellre potential – nyttja den! Med hjälp av vår Sällma-modell och Lärresan ser vi till att förändringar inte bara blir kraftfulla utan även varaktiga.

FÖRSÄLJNING & KUNDSERVICE

Vi hjälper er att öka intäkterna och nå framgång

LEDARSKAPS & AFFÄRSUTVECKLING

Vi hjälper er trimma organisationens hjärna

ANALYS &
MÄTNING

Vi vidareutvecklar era framgångsfaktorer

PERSONBEDÖMNING & REKRYTERING

Vi hjälper er hitta rätt person för uppdraget

SÅ ARBETAR VI

Med vår Sällma-modell optimerar vi inlärning och långsiktiga beteendeförändringar. Modellen bygger på kontinuitet, repetition och reflektion, vilket ger dokumenterat goda resultat vid förändringsarbeten.

Lär dig mer om hur vi arbetar

LÄRRESAN – VÅRT FLEXIBLA
KUNSKAPS- OCH TRÄNINGSVERKTYG

Svag effekt på tidigare utbildningsinsatser? Med vårt flexibla kunskaps- och träningsverktyg Lärresan får du verktyget för att implementera era strategier, åstadkomma en varaktig beteendeförändring och nå era mål. Lärresan är baserad på Sällma-modellen och kombinerar teori, träning, skarpt utförande och reflektion tillsammans med kollegor och chefer.

Lärresan kan genomföras digitalt, IRL eller som hybrid utifrån vad som passar er verksamhet bäst.

4 SKÄL TILL ATT DU SKA VÄLJA SÄLLMA

Vi skapar förutsättningar för ökade intäkter – fler nöjda kunder, ökad försäljning och ökad lönsamhet.

Vi utvecklar ert humana kapital hållbart över tid – människorna i organisationen som gör jobbet.

Vi anpassar insatsen efter er verklighet och era värderingar. Metod och kanal anpassas därefter utifrån era förutsättningar.

Vi är engagerade och prestigelösa affärskonsulter som fokuserar på att utveckla er affär.

SÄLLMA SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖKADE INTÄKTER GENOM ATT UTVECKLA MÄNNISKORNA I ORGANISATIONEN

Det finns knappast något område som har så direkt påverkan på lönsamheten som ”försäljning och kundservice”. Vår metod för att öka intäkterna är målstyrd försäljning. Det innebär att vi planerar, genomför och följer upp säljarbetet. Alla tre delmomenten är lika viktiga och tillsammans skapar de förutsättning för nöjda kunder och ökad försäljning.

BEIJER TAR MARKNADSANDELAR

Beijers utmaning var att man inte hade ett enhetligt sätt att leda, planera, genomföra och följa upp försäljningsarbetet i alla sina drygt 70 försäljningsenheter. Sällmas lösning blev att fram en ledarhandbok, en säljhandbok. Därefter tränade vi hela ute- och innesäljkåren i hur man skall tillämpa de olika momenten i verkligheten.

”Viktigaste av allt, vi tar marknadsandelar och växer månad för månad. Vi firade förra månaden att vi tagit marknadsandelar 24 månader i rad vilket är unikt i Beijers hundraåriga historia!”

Johan Ellwén

Commercial Director, Beijer Byggmaterial AB

KONTAKTA OSS

 

Adress:
Sällma AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-505 65 220
E-post: info@sallma.se

SKICKA MEDDELANDE