Av Mia Bengtsson | | December 3, 2015

Vill du bli min nya kollega?

Det här inlägget är till dig som funderar på att arbeta som affärskonsult!

Först och främst; Grattis till att du tänker tanken! Du har just börjat nosa på en yrkeskarriär, ett arbetsliv och en livsstil som kan vara det bästa som hänt dig!
Sen; Håll i hatten!! Var genomtänkt, prioritera, gör medvetna val och skapa dig en långsiktigt hållbar plan.

Så skrev jag för drygt ett år sedan, och nu är det dags igen. Vi vill växa, vi behöver fler arbetskamrater och vi längtar efter att ha dig här!

Är du en nyfiken själ, som gärna utmanar dig själv, gillar att snabbt sätta dig in i nya situationer och trivs på okänd mark – då är konsultlivet det bästa arbetsliv man kan ha. Det är jag fullständigt övertygad om. Är du däremot i behov av en stabil och förutsägbar tillvaro så tror jag faktiskt inte att konsultlivet är för dig. Tyvärr, jag är ledsen, du hittar nog din bästa arbetssituation i en annan miljö.

Sedan jag startade som affärskonsult har många tankar och slutsatser passerat genom min hjärna. Några hade jag vunnit på att få tidigare. Så om någon av dessa tankar kan komma till din nytta så blir jag glad. Idag tänkte jag koncentrera mig på:

Val av organisations- och affärsmodell

Ställ dig frågan HUR du vill jobba. Ensam eller tillsammans med andra? Som egen företagare eller som anställd?

Själv valde jag bort att jobba ensam. Jag gillar att samverka med andra, finnas frihet som affärskonsulti ett sammanhang och jag tror på att 1 + 1 kan bli mer än 2. Jag valde också bort anställning i konsultföretag. I nästan hela mitt yrkesverksamma liv har jag haft förmånen att ha fantastiskt spännande anställningar och ledaruppdrag. Men nu lockade bilden av ”frihet”, egna mål och egen styrning.

Lockelsen av frihet är en faktor som kommer dra fler och fler människor till så kallat nätverksföretagande, vilket betyder att vi skräddarsyr våra karriärer med hjälp av personliga mål och värderingar. Det kommer att göra det svårare för traditionella företag att hitta extremt passionerade personer att anställa.

Tina Brown, tidigare Chefredaktör Vanity Fair

 

Vill du vara din egen men ändå ha ”arbetskamrater”? Då kan du välja att jobba i nätverksmodell eller gå in i en paraplyorganisation. Lösare nätverksmodeller passar många, men jag valde att gå in i en paraplyorganisation. Skillnaden är ibland hårfin, men en paraplyorganisation innebär oftast fler samverkanspunkter, gemensamma lokaler och annat smått och gott. Det som attraherade mig mest var att vara med om att utveckla vårt gemensamma varumärke, vårt arbetssätt och vår kultur.

Självklart ska du också titta på inom vilka sakområden och kundsegment du vill arbeta och välja organisation utifrån det. Men ta inte för givet att din kompetens och/eller dina metoder bara hör hemma hos de som tidigare marknadsfört just detsamma. Det finns konsultorganisationer som vill utveckla sig och sina arbetssätt, eller som saknar just det du står för i sin portfölj. Du kanske kan tillföra något nytt?

Väljer du paraplyorganisation – välj noga!välj noga konsultbolag

Det finns nog lika många modeller för affärer och samverkan som paraplyorganisationer. I några betalar du en fast månadsavgift för att få access till diverse tillgångar. I andra betalar du en procentuell del av dina intäkter. Det är för- och nackdelar med båda. En procentuell avgift är kanske lättare att hantera i början, medan en fast avgift känns mer fördelaktig när du blivit etablerad och har kommit igång med uppdrag.

Dessutom ska formerna för samverkan vara tydliga, gynnsamma och passa dig. Se upp för modeller som skapar ohälsosam konkurrens.

Ett flertal konsultorganisationer ställer krav på att du redan ska vara etablerad som konsult med en ganska hög minimiomsättning sedan en tid tillbaka. Ett smart sätt för organisationen att minimera risker, men också ett effektivt sätt att utestänga nya konsulttalanger från branschen.

 

Till sist behöver du förstå med vilka värderingar din tänkta paraplyorganisation jobbar. Hur ser deras filosofi, vision och kultur ut? Vilket stöd får du initialt? Sätt dig in i deras verklighet, skrapa på ytan och gör en bedömning om du kommer till din rätt i just den konstellationen.

Vi ser en ny modell av företagande i löst sammansatta nätverk där alla medlemmar är likvärdiga deltagare… Dessa framgångsrika nätverksföretag har en liten central kärngrupp som snabbt kan expandera eller krympa beroende på projekt…

/ ur boken The untouchable business av Jaan Orvet och Andreas Carlsson

 

Mitt råd till dig som vill gå in i ett nätverk eller paraplyorganisation är; undersök alternativ, väg för och emot, ta nogsamt reda på vad som ingår i avtal och jämför med vad du faktiskt behöver. Känn efter om organisationen stämmer överens med dig och ditt sätt att vilja arbeta. Träffa några av dina tänkta kollegor. Ditt beslut att börja arbeta som konsult ska stöttas upp med de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas!

 

Om du vill veta mer om mina erfarenheter är du varmt välkommen att höra av dig.

Nästa inlägg tänkte jag fokusera på framgångsnycklar för att lyckas som ny konsult.

Sköt om dig och hör av dig // Mia

Affärskonsult Mia Bengtsson på Sällma

Mer om Mia Bengtsson

Organisations- och ledarskaps­utveckling med fokus på förändrings­arbete.