Tag: Affärskonsult; coaching; höja prestation

Av Mia Bengtsson | | November 4, 2015

Har det gått inflation i coaching?

När jag träffar företagsledare märker jag en attitydförändring till coaching. Att kalla det en trend är starkt, men jag märker en skillnad. Det bubblar ett ifrågasättande kring nyttan av coaching. Flera jag samtalar med har investerat stort i individuell coaching av medarbetare och ledare. Men de upplever inte att de fått ett förväntat resultat. Ibland […]
LÄS MER