Av Mia Bengtsson | | Oktober 30, 2015

På väg mot nya uppdrag

När jag får ett nytt uppdrag vill jag träffa de jag ska jobba med för en initial intervju. Syftet är främst att stämma av förväntningar kring uppdraget. Det handlar också om deras bakgrund och nuvarande roll, relaterat till det sammanhang vi är inkopplade.

Samtalet hjälper mig att förstå vilka personer jag kommer att jobba med, deras verksamhet och marknad. Det hjälper mig att anpassa vår leverans till just dom som kund.

Just nu bekantar jag mig med en ny kund. Det är en otroligt spännande fas i ett kunduppdrag. Allt är nytt, okänt och oftast väldigt positivt laddat. Visserligen är uppdraget med dess syfte och upplägg tydligt, men resten. Vilka kommer jag att träffa och hur är deras personligheter? Hur ser just deras ”värld” ut och hur ser dom på den? I vilken kultur lever dom? Vilka är just deras framgångsfaktorer?

Det är i denna fas av ett kunduppdrag som jag får användning av min nyfikenhet. Och det är fantastiskt roligt!

Så, i två dagar har jag förflyttat mig med tåg till och från olika platser i Sörmland och Småland för att träffa de viktigaste intressenterna i ett nytt uppdrag.Affärskonsult bpå väg mot nya uppdrag. Förstå kundens situation

I en sådan här situation har vi inte allt för mycket tid tillsammans. För att snabbare komma in i ett positivt möte tar jag ofta hjälp av det vi kallar analys av beteendestilar. Det hjälper mig att förstå lite grann av hur du fungerar och hur jag kan anpassa mitt sätt att kommunicera med dig. Vad det är kan du läsa mer om här…

Vad blev resultatet av mina möten i Sörmland då?

Egentligen ska vi väl fråga kunden. Men från min sida var det mycket lyckade samtal. Tydliga förväntningar på vårt kommande samarbete kom fram, jag har fått lära mig om deras verksamhet och vi har börjat bygga goda relationer inför det som komma ska. Jag ser fram emot att vi startar!

 

Sköt om dig / Mia

Mia Bengtsson, affärskonsult

Mer om Mia Bengtsson

Organisations- och ledarskaps­utveckling med fokus på förändrings­arbete.