Av Mia Bengtsson | | Februari 25, 2016

Leder din ledningsgrupp sig själv?

I senaste VD-barometern kommer det fram att drygt en tredjedel av deltagande VD:ar upplever att deras viktigaste verktyg, ledningsgruppen, inte fungerar väl! De upplever att deras ledningsgrupper är svaga på att uppnå uppsatta mål. Och de vill framförallt utveckla ledningsgruppens förmåga att ta helhetsansvar, beslutskraft, eget ledarskap och innovationsförmåga.

Den vanligaste grunden för ledningsgruppens sammansättning är att viktiga (läs större) funktioner ska vara representerade. Med det som urvalskriterie är det kanske inte konstigt att gruppens medlemmar ofta sätter sina egna frågor främst. Eller i alla fall sätter gemensamma frågor i det perspektivet innan man själv tar ställning. I de olika ledningsgrupper jag har suttit i har det varit en viktig fråga att jobba med.

 

Under flera år har jag coachat ledningsgrupper i hur de kan bli mer effektiva i just det VD-barometern lyfter fram; helhetssyn och beslutsfattande. Min erfarenhet från det går helt i linje med vad undersökningen också visar: det finns utvecklingspotential i ledarskap, beslutskraft och helhetssyn.

Det är inte fackkompetensen som saknas utan förmågan att leda sig själva som grupp. Det behövs mer tydlighet i den egna rollen, kreativitet och ansvarstagande för helheten.

 

Ibland stöter jag på extra modiga VD:ar. Modiga i den bemärkelsen att de istället sätter samman ledningsgruppen med personer som har relevant erfarenhet från verksamheten OCH förmågan att ta helhetsansvar – oberoende av vilken funktion eller roll personen har. Uppfriskande!

internkonkurrensDet som vanligtvis händer i en sådan grupp är att ”internkonkurrensen” minskar. I och med att gruppens medlemmar inte strävar efter bevaka eget revir (vem ska ta hand om den uppgiften, var ska vi skära i kostnader, hur påverkar det strategiska beslutet mitt ansvarsområde). Det blir enklare att ta klokare, objektivare beslut till det bättre för verksamheten.

 

Bland kommentarer i VD-barometern hittar jag frågan ”Vad gör man för att få effektivare, innovativa ledningsgrupper där man tar ett helhetsansvar?” Det får mig att bli nyfiken. Vad är dina knep för att få ledningsgruppen på topp?

 

För dig som vill läsa mer om VD-barometern klicka här

 

Bästa hälsningar // Mia

Affärskonsult Mia Bengtsson på Sällma

 

Mer om Mia Bengtsson

Organisations- och ledarskaps­utveckling med fokus på förändrings­arbete.