Av Mia Bengtsson | | Oktober 8, 2015

Konsultbloggen

Vi ligger i startgroparna med vår nya sektion Konsultbloggen. Snart kan du läsa våra första inlägg här.

Mer om Mia Bengtsson

Organisations- och ledarskaps­utveckling med fokus på förändrings­arbete.