Av Mia Bengtsson | | April 20, 2016

Är glaset verkligen halvtomt?

En av mina kollegor, Johan, är oerhört kunnig i att utveckla organisationer och individer i sin säljförmåga. Den här veckan har jag bett honom skriva ett gästinlägg om det mest avgörande för att lyckas inom försäljning. Det visar sig att hans grundtanke kommer att handla om vårt förhållningssätt rent allmänt; till försäljning, nyheter, kunskap. Och så får vi ett boktips. Trevlig läsning!


 

 

När jag och vi arbetar med sälj- och affärsutveckling i företag och organisationer är ett självklart tidigt steg RMI; Rätt Mental Inställning. Det innebär i korthet att jag verkligen tror på mitt erbjudande, dvs. mitt företag, dess produkter och tjänster.

Det handlar dessutom om att jag har rätt inställning till försäljning, dvs att vi verkligen levererar kundnytta med relevans för den unika kunden. Sist men inte minst att jag har en positiv och konstruktiv grundinställning, att vara möjlighets- och lösningsorienterad.

Johan Skårman, affärskonsult

Johan Skårman, affärskonsult

 

Att skapa och bibehålla detta kan vara en verklig utmaning i och med att vi ständigt utsätts för en negativ mental bearbetning i form av de nyheter som kablas ut via media. Positiva nyheter har sällan ett nyhetsvärde.

 

För något år sedan kom boken Urban Express – 15 urbana lagar som hjälper dig att navigera i den nya värld som tas över av kvinnor och städer. Författaren Kjell A Nordström och Per Schlingman har fått både ris och ros för sin betraktelse. I mångt och mycket har den negativa kritiken bestått i att man tyckt att detta är en alltför positiv tolkning av den nya värld vi lever i.Urban express

 

Själv kan jag tycka att detta är en bra motvikt till mycket av det som sägs och skrivs idag. En positiv och spännande betraktelse av den värld vi lever i, präglad av globalisering, digitalisering, urbanisering, kvinnornas frammarsch på en mängd områden och vild kunskap.

Sen 2006 lever mer än hälften av världens befolkning i städer. Traditionell kunskap har blivit mindre värdefull då den kan kopieras/digitaliseras. Däremot finns en annan sorts kunskap som till följd av detta stigit i värde (och den kan inte kopieras), det författarna kallar vild kunskap.

Vi får också tips som kan hjälpa oss att bättre förstå den nya värld som växer fram.

Läs den gärna!

Bästa hälsningar // Johan


 

Må väl!

Affärskonsult Mia Bengtsson på Sällma

 

Mer om Mia Bengtsson

Organisations- och ledarskaps­utveckling med fokus på förändrings­arbete.