Av Mia Bengtsson | | Januari 7, 2016

2016 – På väg att bli mer och mer chef, istället för att vara ledare?

Under julens ledighet var jag med om några spännande diskussioner, på temat ledarskap. Inläggen var många, med olika åsikter och skilda erfarenheter. Slutsatserna landade däremot ungefär lika. Förutsättningarna för ledarskap har förändrats de senaste 5-10 åren. Det har blivit svårare att stå för ett gott ledarskap. Du ska hantera konsekvenser av kvartalsekonomin, marknadens krav på snabba förändringar, förväntningar på högre effektivitet och medarbetares allt större anspråk på transparens och utveckling. Det bäddar för att många ledare inte upplevs hålla måttet.

 

Idag hör jag fler i min omgivning som önskar sig ett ”bättre” ledarskap, än vad jag hörde för några år sedan. Allt fler ledare som jag träffar ger också uttryck för att de inte räcker till. Det gör mig frustrerad. Ledarskap ligger mig så varmt om hjärtat. Ledarskap är något fantastiskt – när det är gott! Ett gott ledarskap är också något som behövs mer och mer; i världen, nationellt, i verksamheter, i skolan och i hemmen.

Jag tänker att det blir allt mer angeläget att jag som ledare gör medvetna val i hur jag vill utöva mitt ledarskap. Jag behöver förstå hur jag kan navigera mellan visioner, krav, nya trender och mina egna värderingar, min förmåga och attityd.

 

På sociala medier cirkulerar just nu en bild, som ni säkert sett:bra vs dålig chef

 

”När du talar med en dålig chef, får du alltid känslan av att chefen är viktigast.

När du talar med en bra chef, får du alltid känslan av att du är viktigast”.

 

 

Chef vs ledare II

 

 

När jag på 90-talet fick ett av mina större chefsjobb fanns en klok person i min närhet; Linus. Han upplyste mig om innebörden i klyschan; ”En chefstitel får du på pappret, en ledartitel förtjänar du från andra”.

Även om klyschan kanske är uttjatad, har den ett viktigt budskap och är värd att påminnas om.

 

 

 

Jag kan rekommendera att ta del av VD-barometern för 2015 om du ännu inte gjort det.  Den lyfter bl.a. upp chefers oro för dagens tempo, brist på ledningens förmåga till helhetssyn, kortsiktighet och brist på tid för reflektion.

Min bedömning är att det blir allt viktigare och viktigare att du som ledare har en strategi, att du bestämmer dig för hur du vill leda och förhålla dig till omvärlden du möter. Och att skaffa dig stöd att hålla i, om du behöver.

Vad är din bedömning? Vad ser du som de viktigare stegen för att stå för och medverka till riktigt gott ledarskap 2016?

 

Gott nytt år!

Affärskonsult Mia Bengtsson på Sällma

Mer om Mia Bengtsson

Organisations- och ledarskaps­utveckling med fokus på förändrings­arbete.