LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Ledningsutveckling för mer effektiva ledningsteam

Kanske behöver du och ditt team bli bättre på att bli mer tydliga och effektiva i ert samarbete. Kanske är ledningsgruppen ny. Oberoende av vilka utmaningar du och ditt ledningsteam står inför kan vi på Sällma hjälpa till. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med stöd och utveckling av ledningsgrupper. Många ledningsgrupper lyckas inte med att uppnå sin fulla potential och utan en trygg och modig ledare byggs heller ingen framgångsrik organisation. Våra konsulter är experter inom ledningsgruppsutveckling och hjälper dig att ta fram din fulla potential, samt att skapa ett framgångsrikt ledningsteam för en mer effektiv organisation.

DE VIKTIGASTE SKÄLEN TILL ATT SÄKERSTÄLLA LEDARSKAP OCH EN EFFEKTIV LEDNINGSGRUPP

  • Optimera resultatet för bolaget genom ledningsgruppens ökade genomförandekraft.
  • Minska belastningen på VD:n.
  • Främja utveckling av individer i bolaget och därmed säkerställa succession och långsiktig existens för bolaget.
  • Minska sårbarheten gentemot intressenter genom att utöka kontaktytorna i bolaget.

När ett företag växer blir det också naturligt att frågor om organisation och ledarskap får större plats. Grundaren är inte längre ensam som ledare, utan arbetet måste organiseras med flera chefer som behöver förhålla sig till varandra.

För att lyckas fortsätta växa är det avgörande att skapa en stark ledningsgrupp med gemensam syn på verksamheten, gemen- samma värderingar och som stöttar alla anställda.

4 SKÄL TILL ATT DU SKA VÄLJA SÄLLMA

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

VIKTEN AV ETT VÄL FUNGERANDE
LEDNINGSTEAM OCH VAD DET INNEBÄR

Framförallt tre trender visar på behovet av väl fungerande ledningsgrupper och förmågan till helhetsskapande.
  • Mer sofistikerade kundbehov, större konkurrens om personal och ökat krav på etik.
  • Mer sofistikerade kundbehov, större konkurrens om personal och ökat krav på etik.
  • Mer sofistikerade kundbehov, större konkurrens om personal och ökat krav på etik.

En samspelt och effektiv ledningsgrupp som har organisatorisk till är grunden för framgångsrika organisationer. Genom att omvandla teorier till konkreta verktyg hjälper vi ledningsgrupper att effektivisera sina arbetsformer på ett sätt som är direkt märkbart.

För att skapa en effektiv ledningsgrupp är det nödvändigt att tid för utveckling avsätts. Att utveckla ledningsgruppen innebär att de gemensamma uppgifterna och målen tydliggörs för alla, att gruppen skapar en väl fungerande process gällande hur man ska arbeta tillsammans samt att ledarskapet känns stimulerande.

Vi skulle vilja påstå att alla känner varandra i en väl fungerande ledningsgrupp med förtroende för varandras kompetens.

En effektiv ledningsgrupp fattar beslut, samverkar och hanterar eventuella motsättningar tillsammans för att uppnå gemensam framgång. I helheten är alla inblandade engagerade och har förståelse för varandras verksamheter. Gruppen är lojal mot fattade beslut, både i ledningsmötet och utanför. Genom strategiska dialoger ska ledningsteamet ta ansvar för övergripande utmaningar.

Att utveckla det egna teamet handlar om att förstå och lära känna varandra i yrkesrollen, att sätta ett tydligt syfte, att sätta spelregler och mål att sträva emot inom arbetsgruppen, att utforma gemensamma rutiner och arbetsformer, samt att utveckla ett fungerande samarbetsklimat där förtroende och kompetens mellan olika roller byggs upp.

DRA FÖRDEL AV VÅR BEPRÖVADE MODELL

Med vår egenutvecklade modell optimerar vi inlärning och lång- siktiga beteendeförändringar. Modellen bygger på kontinuitet, repetition och reflektion, vilket ger dokumenterat goda resultat vid förändringsarbeten. Eftersom varje organisation är unik anpassas modellen alltid efter situationen och de utmaningar som finns.

Varje uppdrag inleds alltid med att våra konsulter identifierar organisationens nuläge och ett önskvärt framtida läge. Med Sällma-modellen får vi de rätta sakerna att hända.

Sven-Erik Stigsson

Head of Digital Management, Caogemini

”Vi är mycket nöjda med de tjänster som Sällma levererat till oss. Vi känner oss alltid trygga att vi får högsta kvalitet. Sällma agerar professionellt och snabbt, vilket är av största vikt i rekryteringssammanhang.”

KONTAKTA OSS

 

Adress:
Sällma AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-505 65 220
E-post: info@sallma.se

SKICKA MEDDELANDE