SÄLLMA BUSINESS COACHING

Vill du nå bättre resultat, eller aspirerar du kanske på delägarskap? Vi riktar oss till dig som är vd, säljchef, säljare, KAM, AM, affärsjurist, revisor, specialist, projektledare eller konsult. Vi arbetar effektivt och med fullt fokus på din utveckling för snabba resultat. Och vi frigör inte bara din potential utan skapar dessutom förutsättningar för fortsatt växande.

En av Sällmas specialiteter är att utveckla affärsmannaskapet hos duktiga medarbetare, och att locka fram dolda talanger. Sällma Business Coaching är ett koncept som över tid har växt fram som en naturlig följd av vårt arbete utifrån Sällma-modellen.

Efter att i individuell säljcoaching ha mött och arbetat med ett mycket stort antal duktiga personer såg vi behovet av ett koncept. Vi kallar det Sällma Business Coaching. Här erbjuder vi våra samlade erfarenheter i personliga möten öga mot öga. Vi arbetar fokuserat med mål och tempo anpassat efter din unika profil. Verktygen är vår långa erfarenhet samt en genomtänkt och framgångsrik process.

SÅ GÅR DET TILL

Målet är att med inspiration och insiktsfullhet skapa personlig och affärsmässig utveckling som i slutändan ger fler, större och lönsammare affärer. Framgångarna ligger redan latent hos dig och kommer förvånansvärt snabbt till ytan.

Utvecklingen avgörs inte i första hand av hur mycket tid du lägger ner, utan av att du bedriver ett fokuserat arbete som också utvecklar dig.

STEG FÖR STEG

Vi utgår ifrån en beprövad process som du och din säljcoach anpassar efter dina behov.

Steg-1

KARTLÄGGNING

Vi börjar med en analys av nuläge och affärsprocess. Efter att kartläggningen är avslutad tar vi beslut om en eventuell fördjupande analys inför det viktiga steg 2.

Steg-2

MÅLSÄTTNING

Personliga utvecklingsmål och affärsmässiga mål. Vad krävs för en förflyttning från punkt A till punkt B? Vi går igenom vilka utmaningar som bör adresseras. Observera att din process börjar redan här. Frågeställningar och vägval skapar ny dynamik.

Steg-3

ORGANISATION

Att få ut sin personliga potential handlar också om hur man samspelar med omgivningen. Vi kartlägger organisation och nätverk. Här ser vi också om det finns möjlighet till målstretching.

Steg-4

DITT VARUMÄRKE

Alla har ett personligt varumärke, vare sig man är medveten om det eller inte. Vår analys hjälper oss skapa och förstärka denna profil. Framgång förutsätter ett genomtänkt agerande.

Steg-5

KONKRET ARBETSPLAN

Tills sist upprättas en konkret plan som gör att de nya förmågorna sätts i arbete och fördjupas. Ett antal lämpliga åtgärder specificeras, och en realistisk tidplan spikas. Vi bestämmer också när och hur fortsatt uppföljning skall ske.

EXTRA

En genomlysande personlig business review

Läggs vanligen in cirka 6 till 8 veckor efter avslutad process. Denna punkt brukar prioriteras högt av dem som uppnår goda resultat. Med en genomtänkt analys får man vägledning kring processens resultat, samt indikationer på områden som kan vinna på ytterligare belysning.

  • Vad skulle jag ha gjort – och vad har jag gjort?
  • Utfall jämfört med målen.
  • Reflektioner & slutsatser.
  • Fortsatt utveckling.

VILL DU VETA MER?

Välkommen att kontakta mig, Johan Skårman. Jag är sedan 30 år delägare, seniorkonsult och säljcoach i affärskonsultbolaget Sällma där vi utvecklar våra uppdragsgivare genom ledarskapsutveckling, säljträning och analys/mätning.

+46 733 40 92 39

johan.skarman@sallma.se

Några företag jag arbetat med genom åren

ABB, Almi, Apple, Assa, Beijer Bygg, Bird & Bird, DN, Dustin, Electrolux, Elkraft, Elpress, Ericsson, E.ON, Fastighetsägarna, Förenade Liv, Groth & Co, Hamilton, Hammarskiöld, Hellström, Indutrade, Ingram Micro, JM, Kriström, Luftfartsverket, Mannheimer & Swartling, Matrisen, Michelin, Nytt Hem, Pfizer, Prevas, Previa, Recycling, Rymdbolaget, Sats, Schneider Electric, Securitas, Shimano, Svensk Storköksservice, Swedbank, Statoil, Stim, Sörab, Telia, Transportstyrelsen, Trygg Hansa, Valtech, Vision.

REFERENSER

quote
Sven-Erik Stigsson

Försäljningschef, Bostadsbolag

”Projektet var en framgång. Johan Skårman hjälpte oss lyfta försäljningen till en ny nivå. Att sälja bostäder, d v s kvalificerad försäljning till privatpersoner, kräver inte bara väl utvecklad metodik. Man måste också ha goda insikter om hur vi människor fungerar på ett inre, psykologiskt plan. Det fick vi. Säljarna fick också lära sig förstå sina egna drivkrafter. Projektet, som tveklöst var en framgång, utvecklades succesivt och löpte över flera år.”

quote
Anna Orlander

Advokat och partner, BAKER MCKENZIE

”Har pushat mig till lyckosamma affärsutvecklingsaktiviteter. Johan Skårman har genom att utmana mig fått mig att tänka utanför boxen och forma mina tankar till konkreta handlingsplaner. Han har genom kvalitativ coaching steg för steg pushat mig till lyckosamma affärsutvecklingsaktiviteter som utan honom inte hade blivit av. Arbetet har definitivt blivit både roligare och mer lyckosamt med hjälp av Johans insatser.”

quote
Mattias Johansson

Säljare, KRANPUNKTEN

”Johan Skårman hjälpte mig styra arbetet i rätt riktning. Johan har med otroligt stort engagemang hjälpt mig att hitta nya vinklar och skapat insikt och struktur som har hjälpt mig att styra mitt arbete i rätt riktning. Johan har bidragit med konkreta ”redskap” för en bättre prioritering och säljplanering som har gett mig en betydligt bättre vardag.”

quote
Michael Andersson

Senior Partner, Zacco

”Då tog min karriär ordentlig fart. Efter att ha drillats i ämnen som psykologi, argumentation och analys av kundbehov tog min karriär ordentlig fart. Sällma skärpte verkligen mitt affärsmannaskap och min förmåga till försäljning. Johan Skårman är en mycket engagerad och drivande coach – han får sannerligen saker och ting gjorda.”

quote
Markus Orre

Vd, LUNA

”Ökade 30% med Johan Skårmans hjälp. Mitt samarbete med Johan resulterade i en försäljningsökning med upp till 30%. Detta uppnåddes tack vare Johans stora erfarenhet av försäljning i kombination med hans förmåga att sätta sig in vår unika situation och med hög grad av struktur, dokumentation och uppföljning.”

quote
Björn Tingelöf

Kompetenschef, E.ON

”Vi blev Bästa Kundservice. Resultatet av Sällmas och Johan Skårmans insats blev ökad försäljning och kortare ärendehanteringstid, samtidigt som våra kunder blev mer nöjda. Året efteråt utsågs vi till ”Bästa Kundservice”. Det var ett framgångsrikt projekt.”

quote
Börje Fransson

Sälj- och marknadschef, CIBES LIFT

”Haft förmånen att samarbeta nära Johan Skårman. Under mina 5 år som sälj- och marknadschef på Cibes Lift har jag flera gånger haft förmånen att samarbeta nära Johan för att vidareutveckla våra säljare och marknadsförare. Resultatet har blivit att vår säljorganisation stärkts i sina roller, både som jag och som lag. Johans leverans bestod av vidareutbildning samt coaching och stöd. Individen, gruppen och hela organisationen har utvecklats för att nå både individuella och gemensamma mål. Jag kan varmt rekommendera Johan. Hans gedigna erfarenhet och enkla, men utmanade arbetssätt ger gott stöd vid vidareutveckling av säljare och/eller säljorganisation.”

quote
Magnus Ravander

Försäljnings- och marknadschef, Bixia

”Allt vi behövde för att lyckas. Johan Skårman var en kompetent och kraftfull resurs när vi skulle lyfta vår säljande kundtjänst till nästa nivå. Vi ville ha ökat säljtryck i vår nya kundtjänst, där vi delvis saknade anställda med rätt bakgrund. Med hjälp av Johan etablerade vi därför BixiaAkademin, en internutbildning där vi gav den befintliga personalen utbildning, individuell coaching och en tillhörande certifiering. Vi fick allt vi behövde för att lyckas; teori, praktisk träning och inte minst den viktiga uppföljningen. Johan är en ödmjuk, entusiastisk och driven coach som har bidragit stort till vår positiva utveckling, vilket vi är mycket nöjda med.”

KONTAKTA MIG


Telefon:

0733-40 92 39

E-post:

johan.skarman@sallma.se

Adress:

Sällma AB
Sveavägen 126, 7 tr
113 50 Stockholm

SKICKA MEDDELANDE