Av Mia Bengtsson | | Januari 27, 2016

Några trender att ha koll på för dig som ledare

Ledare säger idag att tid för reflektion inte finns. När det är så kan det vara svårt att hänga med i trender och vad som sker runt omkring dig. Samtidigt är det kanske en av de viktigare uppgifterna du har som ledare. Att se och förstå vad som händer och varthän trender är på väg. Här får du ta del av några trender som är intressanta, inte kanske helt nya men allt mer tydliga om man lyssnar till dom som säger sig veta.

 

Jämbördiga, transparenta nätverksorganisationer blir starkare än hierarkiska organisationer.

Transparens i komunikation

Medarbetare förväntar sig ha mandat att agera (utan att behöva stämma av med sin chef) i en relationsstark och funktionell organisation. Det ska vara enkelt att involvera parter i en sakfråga, oavsett nivå och tillhörighet. Ska du tilltala den yngre generationen måste du dessutom stå för en transparens och ärlighet i det som berör verksamheten.

I en studie av Forbes visar det sig att hälften av Z- och Y- generationerna sätter ärlighet som den största ledarskapskvalitén.

Det gäller att lita på sin organisation, släppa eventuell prestige, delegera tydligt och målstyra visionärt. Men kanske framför allt – tagga ner din egen viktighet.

 

Att ha superenkla kommunikationsvägar är inte alltid enkelt.

Digitaliseringen fortsätter. Så är det. Vi behöver förstå, acceptera och lära nya former för kommunikation och kontakt. DN skrev en artikel kring detta den 27/12 2015 Det är möjligt att detta är en generationsfråga ett tag till. Jag är inte ensam om att tycka att det är tufft nog att ”bara” byta mobiltelefon, till skillnad från den yngre generationen hemma som nyfiket, blixtrande snabbt och engagerat anammar nya smarta funktioner. Att från mitt utgångsläge lära mig helt nya applikationer för att skapa, dela och följa upp information och vänja mig vid gemensamma digitala och virtuella arbetsplatser kan vara ett stort steg. Jag tror starkt på idén att skaffa sig en ”PT” i applikationer för att hänga med.

 

Distansledarskap och medarbetare på distansLedarskap och teamkompisar på distans

I många organisationer är det snart ofrånkomligt att inte ha medarbetare på olika fysiska platser. Samtidigt visar undersökningar på att du som ledare som har stor inverkan på hur arbetsmiljön och tillfredställelsen på jobbet är. De chefer jag jobbat med lyfter detta som en av deras största utmaningar; att hantera medarbetare på distans på ett bra vis.

Fler än hälften av oss i Sverige menar dessutom att det är kollegorna som har största betydelsen för min egen motivation. Det är alltså viktigt att ge förutsättningar för ditt team att verkligen fungera väl ihop. Opinium Research har gjort en intressant undersökning på temat.

Relationer är grundläggande, och jag hävdar att du inte kan utöva ett gott ledarskap utan att ha byggt en relation först. Likaså är det svårt att hämta motivation från teamkollegor som jag knappt har träffat. All digital kommunikation i världen, inte ens med extremt hög frekvens, kan ersätta det fysiska mötet när det gäller att skapa förtroende och bygga en relation värd namnet.

 

Det här var ett smakprov på några trender att ha koll på. Det fina i kråksången är ju att det finns både research att ta del av och mycket kompetens att lära sig av. Ett tips – gå in på länkarna (texten i rött) och se om du kan få några idéer som passar ditt ledarskap! Och – hör gärna av dig om hur du får koll på trender.

 

Må väl // Mia

Affärskonsult Mia Bengtsson på Sällma

Mer om Mia Bengtsson

Organisations- och ledarskaps­utveckling med fokus på förändrings­arbete.