Av Mia Bengtsson | | Mars 9, 2016

Ingår du i en arbetsgrupp där ni tillsammans levererar riktigt, riktigt bra?

Vad roligt! Det är dig väl förunnat, för du bidrar garanterat till att så ska kunna ske.

Det är sannolikt en grupp, till vilken du upplever en tydlig tillhörighet och förtroende. Ni arbetar säkert också engagerat mot gemensamma mål med tydliga roller och hög effektivitet. Och ni är säkert en grupp där det inte förekommer social maskning eller outtalade konflikter som skaver.

 

Men det är långt ifrån givet att det är så. Förra blogginlägget refererade till VD-barometern, som lyfte just det här som en av de större bekymringarna dagens VD:ar har.

När jag får ett uppdrag att utveckla en grupp som inte når sin fulla potential, gäller det att navigera rätt. Då har jag stor nytta av bl.a. Patrick Lencioni’s teorier kring funktionella och dysfunktionella grupper och vad som är viktiga grunder för välfungerande team:

Patrick Lencioni funktionella team

 

Det är när det här finns på plats som gruppsynergi verkligen kan uppstå, eller som Rupert Eales:White uttrycker det:

Genom en liten grupp människors förmåga att ställa frågor och lyssna, och genom arbete i en positiv och resultatorienterad miljö, upptäcker man bättre sätt att bedriva sin verksamhet på än om varje individ hade arbetat ensam.

Om du vill få lite inspiration på ämnet; avsätt 45 min till denna film där Lencioni beskriver mer om hans teorier. Du får sannolikt också ett par goda skratt under tiden.

https://youtu.be/inftqUOLFaM

 

Bästa hälsningar // Mia

Affärskonsult Mia Bengtsson på Sällma

 

 

Mer om Mia Bengtsson

Organisations- och ledarskaps­utveckling med fokus på förändrings­arbete.