Av Mia Bengtsson | | Mars 23, 2016

Har du läst brevet från Arbetsmiljöverkets Generaldirektör?

Om en vecka ställs nya krav på dig som arbetsgivare och chef. Visste du det? Den 31 mars gäller nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö. I början av året ska du ha fått ett brev från Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Brevet syftade till att informera dig om vad de nya föreskrifterna innebär.

För så är det, det är nya regler som gäller och därmed nya krav att förhålla sig till. Och det finns anledning att ta det på allvar. Bortsett från att efterleva lag och ordning så handlar det om vårt välmående, våra verksamheters förmåga till goda resultat och kostnader som uppstår när det inte håller.

Sjukskrivningar som beror på sociala och organisatoriska orsaker i arbetet har ökat med 70% de senaste fem åren! Galet, om du frågar mig. Så jag förstår att det kommer nya regler.

Några av de kommande blogginläggen tänkte jag ägna åt det här: Hur kan du göra arbetsmiljöarbetet enkelt och lustfullt? Hur kan du arbeta för att de olika delarna i regelverket ska uppnås?

Men först en snabbintroduktion till vad de nya föreskrifterna handlar om. Det jag finner mest intressant är att du tydligare ska säkerställa att dina medarbetare känner till:

  1. Vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
  2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
  3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
  4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
  5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.
  6. Därutöver ska du säkerställa att dina medarbetare känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.

Kan tyckas givet. Men i undersökningar av olika slag är det faktiskt här vi chefer brister mest. I vår beskrivning av mål och förväntningar. I min värld betyder detta att fokus inte bara kan ligga på VAD som ska göras utan också på HUR, något jag förespråkat länge. Det är inte heller i ”VAD:et” som problemen uppstår vanligast. Det är i ”HUR:et”.

 

De nya reglerna innebär, för en del, att mål- och utvecklingssamtal behöver planeras, genomföras och dokumenteras på ett annorlunda vis. Det ställer nya krav på arbets- och verksamhetsplanering. Det ställer också nya krav på kommunikation och dokumentation generellt sett. Hur kan du hantera informationen på ett sätt som gör att medarbetaren förstår och har tillgång till informationen (inte bara idag utan också om 2 månader)? Hur kan du, i en eventuell konfliktsituation, visa på att detta är omhändertaget?

  • Som arbetsgivare måste du informera dina anställda om vad som gäller och hur ni hanterar de olika delarna i arbetsmiljölagen (intet nytt, men det gäller även förändringar och uppdatering som nu)

Min förhoppning är att inte du skriver ihopRiktiga samtal på jobbet något som sedan läggs på internwebben, och därmed uppfattar att du gjort ditt jobb. Nej, det är nog läge för aktiva, högst medvetna och riktiga samtal. Det är en förutsättning för att vi ska lyckas bryta den negativa trenden överhuvudtaget och minska de 70 % sjukskrivningarna.

 

Det finns en del andra nyheter också, du kan läsa om dom på Arbetsmiljöverkets hemsida. Där kan du också ladda ner de nya föreskrifterna.

 

Bästa hälsningar // Mia

Affärskonsult Mia Bengtsson på Sällma

 

Mer om Mia Bengtsson

Organisations- och ledarskaps­utveckling med fokus på förändrings­arbete.