Av Mia Bengtsson | | Oktober 15, 2015

Bli träffsäker!

För att förstå andra bättre tar jag ofta hjälp av det vi kallar analys av beteendestilar. I det verktyg vi huvudsakligen använder; DiSC, används färger för att illustrera de olika stilarna vi kan ha.

Det handlar om hur du och jag, genom att förstå mer hur olika vi fungerar, kan anpassa vårt sätt att kommunicera och förhålla oss till varandra. Det handlar om hur vi påverkar varandra och fungerar ihop. När jag förstår detta kan jag också lättare anpassa mitt beteende till situation och till just dig. För vi är ju olika.

Basalt, tänker du. Absolut, men ändå så knepigt för många av oss. Speciellt när vi är stressade, deadlines löper ut och vi tycker annorlunda.

Att förstå detta gör att du helt enkelt kan bli mer träffsäker i integrationen med andra, du kan lättare lägga grunden för goda relationer.Genom att förstå våra olika beteenden kan vi samarbeta bättre

Meningen är inte att vi ska slå knut på oss själva för att tillmötesgå nå annan, men vi kan med enkla medel förenkla vår samvaro avsevärt. Vi kan få personkemin att uppstå oftare.

Fundamentet för allt det här är bl.a. William Moulton Marstons teorier om fyra grundläggande beteendestilar. Vi väljer att benämna de som den analytiska, den drivna, den stabila och den inspirerande. Det här kan du låta testa och få en profil över både ditt grundläggande och anpassade beteende (du har kanske rent av redan gjort det i samband med någon ny anställning). Det är då viktigt att veta att det inte är ett psykologiskt test, det har ingenting med intelligens att göra, det handlar inte om värderingar och det finns inga rätt eller fel.

 

Sköt om dig / Mia

Mia Bengtsson, affärskonsult

 

Mer om Mia Bengtsson

Organisations- och ledarskaps­utveckling med fokus på förändrings­arbete.