AFFÄRSUTVECKLING SOM SKAPAR FÖRÄNDRING

Oavsett om du driver en verksamhet som redan idag går bra eller till och med riktigt bra, så brukar det många gånger finnas utrymme och potential för att lyckas ännu bättre! Det är där vi kommer in i bilden.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa både organisationer och individer i sin affärsutveckling. Till vår hjälp har vi en väl beprövad affärsutvecklingsmodell som har sin utgångspunkt i två enkla men fundamentala frågor: ”Vilka intäkter saknar vi mest?” och ”Vilka kostnader känns minst nödvändiga?”.

Genom ett antal workshops utmanas deltagarna individuellt, i gruppvisa frågeställningar, diskussioner och övningar som trattas ner till en handfull nyckelresultatområden. Efter en omsorgsfull prioritering målsätts och planeras nyckelresultatområdena. Därefter sjösätts planen och följs upp över tid.

På det sättet säkerställer vi ett framgångsrikt genomförande, att man når uppsatta mål och ökad lönsamhet.

GENOM SÄLLMA-MODELLEN SÄKERSTÄLLS ETT LYCKAT GENOMFÖRANDE

Modellen bygger på kontinuitet, repetition och reflektion, vilket ger dokumenterat goda resultat.

Sällma-modellen består av:

  • Förstudie
  • Målsättning
  • Förberedelser
  • Huvudinsats
  • Uppföljningar

SÅ GÅR DET TILL … STEG FÖR STEG

Steg-1

FÖRSTUDIE

Förstudie främst i form av intervjuer med chefer, medarbetare och kunder men även inläsning av relevant dokumentation etc.

Steg-2

AVSTÄMNING

Avstämning med uppdragsgivaren. Beslut om målsättningar.

Steg-3

WORKSHOPS

Workshop 1

• Redovisning resultat av förstudien, nulägesanalys och SWOT.
• En första bruttolista på tänkbara nyckelresultatområden tas fram.

Workshop 2

• Utvärdering av de olika nyckelresultatområdena.
• ROI – vad kan detta tänkas ge i förhållande till insatsen?
• Framgångsfaktorer.
• Må Bra – en praktisk och jordnära modell för hållbar målstyrning.
• Riskanalys.

Workshop 3

• Beslut och handlingsplan
• Intern och extern kommunikation.

Steg-4

UPPFÖLJNING

Uppföljning för säkerställande av uthålligt genomförande och måluppfyllelse.

VILL DU VETA MER?

Välkommen att kontakta mig, Johan Skårman. Jag är sedan 30 år delägare, seniorkonsult och affärsutvecklare i konsultbolaget Sällma där vi utvecklar våra uppdragsgivare genom ledarskapsutveckling, säljträning och affärsutveckling.

+46 733 40 92 39

johan.skarman@sallma.se

Några uppdragsgivare jag arbetat med genom åren

ABB, Almi, Apple, Assa Abloy, Beijer Bygg, Bird & Bird, DN, Dustin, Electrolux, Elkraft, Elpress, Ericsson, E.ON, Fastighetsägarna, Förenade Liv, Groth & Co, Hammarskiöld, Indutrade, Ingram Micro, JM, Luftfartsverket, Mannheimer & Swartling, Matrisen, Michelin, Nytt Hem, Pfizer, Prevas, Previa, IL Recycling, Rymdbolaget, Sats, Schneider Electric, Securitas, Shimano, Svensk Storköksservice, Swedbank, Statoil, Stim, Sörab, Telia, Transportstyrelsen, Trygg-Hansa, Valtech, Vision.

REFERENSER

quote
Sven-Erik Stigsson

Försäljningschef, Bostadsbolag

”Projektet var en framgång. Johan Skårman hjälpte oss lyfta försäljningen till en ny nivå. Att sälja bostäder, d v s kvalificerad försäljning till privatpersoner, kräver inte bara väl utvecklad metodik. Man måste också ha goda insikter om hur vi människor fungerar på ett inre, psykologiskt plan. Det fick vi. Säljarna fick också lära sig förstå sina egna drivkrafter. Projektet, som tveklöst var en framgång, utvecklades succesivt och löpte över flera år.”

quote
Anna Orlander

Advokat och partner, BAKER MCKENZIE

”Har pushat mig till lyckosamma affärsutvecklingsaktiviteter. Johan Skårman har genom att utmana mig fått mig att tänka utanför boxen och forma mina tankar till konkreta handlingsplaner. Han har genom kvalitativ coaching steg för steg pushat mig till lyckosamma affärsutvecklingsaktiviteter som utan honom inte hade blivit av. Arbetet har definitivt blivit både roligare och mer lyckosamt med hjälp av Johans insatser.”

quote
Mattias Johansson

Säljare, KRANPUNKTEN

”Johan Skårman hjälpte mig styra arbetet i rätt riktning. Johan har med otroligt stort engagemang hjälpt mig att hitta nya vinklar och skapat insikt och struktur som har hjälpt mig att styra mitt arbete i rätt riktning. Johan har bidragit med konkreta ”redskap” för en bättre prioritering och säljplanering som har gett mig en betydligt bättre vardag.”

quote
Michael Andersson

Senior Partner, Zacco

”Då tog min karriär ordentlig fart. Efter att ha drillats i ämnen som psykologi, argumentation och analys av kundbehov tog min karriär ordentlig fart. Sällma skärpte verkligen mitt affärsmannaskap och min förmåga till försäljning. Johan Skårman är en mycket engagerad och drivande coach – han får sannerligen saker och ting gjorda.”

quote
Markus Orre

Vd, LUNA

”Ökade 30% med Johan Skårmans hjälp. Mitt samarbete med Johan resulterade i en försäljningsökning med upp till 30%. Detta uppnåddes tack vare Johans stora erfarenhet av försäljning i kombination med hans förmåga att sätta sig in vår unika situation och med hög grad av struktur, dokumentation och uppföljning.”

quote
Björn Tingelöf

Kompetenschef, E.ON

”Vi blev Bästa Kundservice. Resultatet av Sällmas och Johan Skårmans insats blev ökad försäljning och kortare ärendehanteringstid, samtidigt som våra kunder blev mer nöjda. Året efteråt utsågs vi till ”Bästa Kundservice”. Det var ett framgångsrikt projekt.”

quote
Börje Fransson

Sälj- och marknadschef, CIBES LIFT

”Haft förmånen att samarbeta nära Johan Skårman. Under mina 5 år som sälj- och marknadschef på Cibes Lift har jag flera gånger haft förmånen att samarbeta nära Johan för att vidareutveckla våra säljare och marknadsförare. Resultatet har blivit att vår säljorganisation stärkts i sina roller, både som jag och som lag. Johans leverans bestod av vidareutbildning samt coaching och stöd. Individen, gruppen och hela organisationen har utvecklats för att nå både individuella och gemensamma mål. Jag kan varmt rekommendera Johan. Hans gedigna erfarenhet och enkla, men utmanade arbetssätt ger gott stöd vid vidareutveckling av säljare och/eller säljorganisation.”

quote
Magnus Ravander

Försäljnings- och marknadschef, Bixia

”Allt vi behövde för att lyckas. Johan Skårman var en kompetent och kraftfull resurs när vi skulle lyfta vår säljande kundtjänst till nästa nivå. Vi ville ha ökat säljtryck i vår nya kundtjänst, där vi delvis saknade anställda med rätt bakgrund. Med hjälp av Johan etablerade vi därför BixiaAkademin, en internutbildning där vi gav den befintliga personalen utbildning, individuell coaching och en tillhörande certifiering. Vi fick allt vi behövde för att lyckas; teori, praktisk träning och inte minst den viktiga uppföljningen. Johan är en ödmjuk, entusiastisk och driven coach som har bidragit stort till vår positiva utveckling, vilket vi är mycket nöjda med.”

KONTAKTA MIG


Telefon:

0733-40 92 39

E-post:

johan.skarman@sallma.se

Adress:

Sällma AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm

SKICKA MEDDELANDE