Av Mia Bengtsson | | Oktober 20, 2015

Att lyckas med förändring

–”Hur ska jag göra för att verkligen lyckas med vårt förändringsarbete”?

–”Jag förstår inte varför vi inte lyckats genomföra den förändring som vi tänkt, vi kommer inte framåt”.–”Hur kommer det sig att vi inte får med oss våra medarbetare på det nya”?

Det finns specialister på att säkerställa god progress i förändringsarbete. Och vi behövs, det är jag övertygad om. Och vi kan göra skillnad. Men jag tror knappt att det finns ledare idag som inte själva behöver hantera förändring.

Nyligen genomförde jag en utbildning för ganska seniora, rutinerade ledare i ett expansivt företag som bygger infrastruktur. Dom såg sig som förvaltare av stora produktionsapparater. När jag frågade vad dom ”bara” kunde förvalta blev det ganska tyst. Efter en stunds reflektion landade slutsatsen i att de driver förändringar mest hela tiden.

fly-756790_1920Att göra det ställer krav på insikt och förståelse för framgångsfaktorer i förändringsarbete, människors olika behov, drivkrafter och beteenden. Dessutom förväntas dessa ledare hantera parallella krav i effektivitet och den operativa vardagen. Det är en svår balansakt! Jag vet; Been there, done that.

 

Fyra framgångsfaktorer som hjälper dig att lyckas

För att lyckas med förändring behöver fyra grundläggande faktorer finnas på plats, vara kommunicerade, begripliga och meningsfulla:

 

1. Ett tryck på förändring

Det händer att ledningsgrupper fattar beslut för att förändra något, och sen helt abdikerar från engagemang, uppföljning och intresse. När en pressure-862180_1920ledningsgrupp i stället tydligt visar att de står bakom förändringen, supporterar och följer upp, då blir det skillnad. Det måste finnas ett kontinuerligt tryck, en efterfrågan på det som ska ske. Annars går luften ur.

En förändringsledare får aldrig tappa uppföljningen. Och det går att följa progress – tro inget annat.

 

2. En gemensam tydlig vision

Att ha en gemensam vision innebär att vi tolkar och förstår det vi ska göra på samma vis. Det förutsätter att du som ledare har en förmåga att måla upp bilden av vart vi ska, så att den faktiskt blir just gemensam. Att prata vision och mål är i sig ganska enkelt. Att få andra runt omkring mig att dela samma bild av målet är betydligt svårare.

Om inte den gemensamma visionen finns, startar vi visserligen kanske snabbt tillsammans, men snart går vi åt olika håll och engagemanget svalnar.

 

3. En förmåga till förändring

Vi som ska verka i det nya behöver lära oss nytt. Och med största sannolikhet även ”lära av” gammalt. För att inte skapa frustration måste vi ges möjligheter att göra rätt. Det handlar om både förmåga, kunskap och vilja.

Jag tror dessutom att det underlättar om man som förändringsledare är lite naiv. Missförstå mig rätt, men du behöver vara optimist, övertygad om att det går och du måste tro starkt på din omgivning.

 

4. Angripbara första stegbeach-88461_1920

Som ledare behöver du visa var jag ska börja och vilka steg jag behöver ta för att komma framåt. Och det behöver vara rimliga steg anpassade till min förmåga och kunskap. Annars kommer allt som sker vara högst slumpmässigt och kanske inte alls i linje med vad som förväntas.

Det är inte helt ovanligt att det överlämnas åt andra att besluta, var för sig, hur de första förändringarna ska ta sig uttryck. Och konsekvensen brukar bli tidsförlust och retroaktivt korrigerande av olika initiativ.

 

Temat förändringsledning kommer att återkomma här på bloggen senare. Till dess kan du låta dig inspireras av Rosabeth Moss Kanter, professor vid Harward Business School och expert på området Change Management. Du kan bland annat se henne tala i en TEDtalks om 6 nycklar för positiv förändring

 

Sköt om dig // Mia

Mia Bengtsson, affärskonsult

Mer om Mia Bengtsson

Organisations- och ledarskaps­utveckling med fokus på förändrings­arbete.