Vad gör jag på Sällma?

Jag arbetar med att utveckla affärsmannaskapet hos konsulter, skickliga specialister och chefer inom olika branscher som revision, advokatbyråer och tekniska konsultorganisationer. Det handlar om att arbeta med den mentala inställningen, rätt verktyg, relevant träning och ändamålsenlig uppföljning. Dvs att gå från ord till handling, så att marknadsbearbetning och ökad affärsmässighet blir en naturlig del i vardagen.

Inom området train-the-trainer arbetar jag med pedagogikträning dvs att hjälpa och stötta personer och grupper vars uppgift är att utbilda, träna och utveckla personal, medarbetare, återförsäljare etc.

Inom kundservice utvecklar jag kulturen inom kundtjänst (en många gånger bortglömd del i det viktiga arbetet med att utveckla varumärket) för att uppnå ökad proaktivitet och kundorientering. Tillsammans med kollegor och kunder har jag skapat ett system för denna typ av kulturförändringar. Jag har på detta område genomfört en rad framgångsrika uppdrag inom branscher som bank och försäkring, energi, it och telecom. Många av de erfarenheter jag gjort finns samlade i min bok Kundmatchen 1-1 som kom ut på Liber förlag 2006.

Vad har jag gjort tidigare?

I grunden är jag diplomerad marknadsekonom och har arbetat med marknadsföring och försäljning i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag jobbade under ett par kortare perioder under 70-talet i England och USA och fick senare möjlighet att redan i unga år bli egen företagare vilket jag kom att göra under närmare 12 år. Med amerikanska och västeuropeiska produkter blev vår verksamhet relativt snabbt en tongivande leverantör inom vår nisch till svensk och nordisk processindustri. Sedan drygt 20 år är jag verksam som konsult i Sällma.

Ett av mina uppdrag

Hösten 2007 började marknaden för nyproducerade bostäder i Öresundsregionen vika. För att hantera situationen kontaktade ledningen för ett av landets främsta bygg- och fastighetsbolag Sällma, då vi hade ett mångårigt samarbete  sedan tidigare. Tillsammans med de lokala cheferna skapade jag ett upplägg som skulle komma att involvera såväl projektledare som säljare, säljassistenter och berörda chefer. Genom workshops kombinerade med säljträning hittade vi förbättringsområden för att förädla säljprocessen och skapa nya vägar att hitta kunder. Sammantaget ledde detta till att vi fick till en härlig teamanda och många nya grepp som ledde till att man klarade den begynnande lågkonjunkturen på ett betydligt bättre sätt än tidigare. Jag genomförde därefter motsvarande upplägg i ytterligare ett antal regioner och dessutom även på flera håll i Norge.

Share This