Sällma-modellen

Traditionell konsultinsats – relativt snabbt avklingande effekt

Traditionell konsultinsats – relativt snabbt avklingande effekt

Sällma-modellen – uppföljning ger långvarig effekt, repetition stärker implementeringen

Sällma-modellen – uppföljning ger långvarig effekt, repetition stärker implementeringen

Sällma-modellen bygger på insikten att repetition är allt lärandes moder. Modellen är extra värdefullt i förändringsarbeten där människor behöver tid att ställa om mentalt.

Genom att göra ett förhållandevis kortare första steg och därefter återkomma vid ett antal tillfällen skapar Sällma en fördjupande process. Vinsterna är två. 1. Attention på förbättringsområdet hålls på topp under längre tid. 2. Implementeringen blir över tid totalt sett starkare vilket alltid ger positiva effekter på sista raden.

De uppföljande insatserna kan innehålla moment som workshops, föreläsningar, utskick av interaktiva uppgifter, filmer o s v.  Upplägget styrs av behov och findings under processens gång.

 

Share This