Försäljning / Kundservice

Två faktorer som påverkar resultat och lönsamhet

Sällma är ett konsult- och utbildningsföretag som i över 30 år hjälpt företag och organisationer att öka sina intäkter. Det finns knappast något område som har så direkt påverkan på lönsamheten som just ”Försäljning och kundservice”.

Målstyrd försäljning är vår metod

Detta innebär att vi planerar, genomför och följer upp säljarbetet. Alla tre delmomenten är lika viktiga och tillsammans skapar de förutsättning för nöjda kunder och ökad försäljning.

• I planeringsdelen tillhandahåller vi metoder, strukturer och verktyg för att kunna besluta om vilka kunder och beslutsfattare som ska prioriteras och bearbetas. Vidare upprättas handlingsplaner där konkreta kvantitativa och kvalitativa resultat och insatser bestäms för respektive kund.

• I genomförandedelen utvecklar vi och tränar säljande beteende hos chefer, KAM, utesäljare, innesäljare, kundtjänstmedarbetare och specialister som behöver utveckla sitt affärsmannaskap.

• I uppföljningsdelen definierar vi hur vi ska följa upp uppgjorda planer och mål. Oftast tränar vi här försäljningschefen i ett situationsanpassat coachande ledarskap för att denne ska kunna skapa medvetenhet och ansvar hos sina medarbetare.

Så går vi tillväga

• Nulägesanalys: Som regel inleds utvecklingsinsatserna med en nulägesanalys av företagets sälj-/kundserviceorganisation. Detta kan göras med hjälp av antingen intervjuer eller med Sällmas Säljbarometer, ett undersökningsverktyg som ger relevanta svar på de områden som skapar framgång i säljarbetet.

• Designfas: Med en tydlig bild av nuläget kan vi sedan tillsammans med uppdragsgivaren enas om programmets syfte, ambitionsnivå och avgränsningar. I denna fas bestäms också vem av våra specialiserade konsulter som skall genomföra de olika delarna av programmet. Därefter definierar vi hur vi skall följa upp uppgjorda planer och mål.

• Genomförandefasen: Den består av workshops, utbildning och träning. Oftast utgår vi från specialanpassade och verklighetsbaserade casesituationer som vi tränar på.

• Uppföljningsfasen: Här ger vi både metod, träning och verktyg till cheferna för att kunna följa upp och träna gruppen vidare mot uppsatta mål.

Exempel på innehåll

 

• Säljande beteende/affärsmannaskap.

• Från ordermottagare till innesäljare.

• Säljteknik.

• Säljpsykologi – sälja genom färger.

• Konsultativ försäljning.

• Styrande försäljning.

• Tele/TM sälj.

• Key account sälj.

• Säljande Ledarskap.

• Säljcoaching.

• Ny som säljare.

• Fältförsäljning.

• Retorik/Affärspresentationer.

• Förhandlingsteknik.

• Presentationsteknik.

• Säljmål inklusive uppföljning.

• Kundkvalificering.

Share This