Analys / Mätning

Utan karta går man lätt vilse

För de flesta av oss innebär ordet attityd ungefär detsamma som vilken inställning man har till något. Vi vet också att attityden eller inställningen till något fenomen grundar sig i två huvudkomponenter:

• En förnuftsmässig del som bygger på fakta och rationellt tänkande.

• En känslomässig del som enbart bygger på subjektiva aspekter, unika för varje individ.

Vi vet att dessa två komponenter samverkar på olika sätt i olika situationer. Vad vi med 100% säkerhet också vet är att våra attityder styr vårt handlande. En naturlig konsekvens är att om vi känner till vilka attityder en människa har, kan vi också i stor utsträckning förutse hennes beteende.

Kundens åsikter styr företagets intäkter

Genom att ta reda på vad era kunder verkligen tycker om era produkter eller tjänster, kan ert företag öka omsättningen. Rejält. Det är här vi på Sällma kommer in i bilden. Vi har en unik erfarenhet och beprövade metoder som – tillsammans med er input – ger en klar bild av företagets viktigaste framgångsfaktorer. Utifrån dessa arbetar vi sedan vidare mot en ännu större framgång för ert företag.

De här affärsdrivande faktorerna utgör nämligen själva nyckeln till er framtida utveckling. Kunden måste helt enkelt få det kunden vill ha.

Kundupplevelsen är till och med viktigare än leveranskvaliteten i dessa dagar. Vi hjälper er att ta det första steget.

 

 

Kunddialogen ger ert företag starkare utveckling

Kunddialogen är den mätmetod som vi arbetar allra mest med nu. Metoden innebär precis det namnet antyder; en dialog med kunden, en personligare relation som går på djupet. Resultatet av den här metoden ger er en fördjupad bild och ett exaktare värde att gå vidare med. Det ger värdefulla insikter som hjälper er att utveckla ert varumärke, så att företagets orderingång ökar och därmed intäkterna. Möjligheterna blir också större att behålla företagets viktigaste kunder.

Vi ökar medarbetarnas engagemang

Personalens förhållningssätt är faktiskt lika viktigt som företagets marknadsföring. Genom att undersöka medarbetarnas attityder och värderingar kring företagets verksamhet, får ledningen större kunskap om den rådande kulturen i företagets inre kärna. Andra områden vi kartlägger är säljarnas attityd till försäljning, ledarnas förmåga och servicenivåer i kundtjänst.

SÄLLMA får rätt saker att hända

Det första steget är att analysera var företaget befinner sig just nu och vad företaget vill uppnå. Genom att sätta in rätt åtgärder säkerställer vi sedan en snabb utvecklingsrörelse mot målet. Vi kan följa företagets genomförandefas genom de olika stegen tills hela implementeringen är avslutad och utvärderad.

Share This