Paul Hellgren

Paul Hellgren

Vi välkomnar Paul Hellgren som ny Sällmakonsult! ”På Sällma arbetar jag med det jag tycker är den viktigaste och mest spännande av ett företags processer: Säljprocessen!” Läs mer om...

Corporate storytelling & change management

Alla vet vi att företag och organisationer ständigt behöver utvecklas, förnyas och bli bättre, för att kunna möta upp krav som kunder, och omvärld har – för att t.ex. skapa bättre: produkter, eller stärka servicekulturen, försäljning, eller varumärke etc....
Peter Levin

Peter Levin

Vad gör jag på Sällma? På Sällma arbetar jag mest med uppdrag som syftar till att få säljare att nå sina och företagets mål.  Idag är det vanligt med uppdrag som syftar till att öka kundorienteringen och servicenivån hos alla medarbetare. Jag har under mina år i...