Industrikoncern. Agenturförsäljning

Framtidens ledare. En ledarakademi där Sällmas alla discipliner finns med från ledarskap till marknadsföring. Akademin löper över flera år .

Världsledande IT bolag

Att ge en second opinion om alla nyanställda konsulter för att säkerställa och korta konsultens ”Time to performance”.

Världskoncern inom It och data

Talträna de högsta cheferna inför kundevent och återförsäljarträffar.

Byggföretag

Utveckla ledarskapet och arbetssättet med ökat delegerat ansvar.

Produktions- och säljbolag

Få ledningsgruppen att bättre samverka, ha effektivare ledningsmöten och agera unisont internt såväl som externt.

Organisation

Arbete med ledningsgrupp i syfte att få gemensamma värdegrunder och gemensam vision.

IT-bolag

Projektledning åt ett svenskt IT-bolag med internationell verksamhet, där Sällma hjälper till att få igång marknads-avdelningen samt diverse marknadsprojekt som PR, event och leadsgenerering.

Bostadsförvaltning

Öka lönsamheten genom att kundansvariga säljer mer produkter och där igenom fördjupar kundrelationen och skapar lojalare och nöjdare kunder.

Byggindustrin

Få varje medarbetare inom bolaget att ta tillvara alla kontakter i syfte fördjupa relationerna. Kunden kommer lättare tillbaka till en positiv leverantör som man kan lita på.

Verkstadsindustrin

Skapa bättre och mer säljeffektiva kundbesök. Säljaren skall vara bättre förberedd inför kundmötet och bli mer kundorienterad och slagkraftig i sitt säljagerande.

Finans

Ta tillvara på medarbetarnas idéer och synpunkter innan åtgärdsplaner fastställs. Genomförande av en medarbetarenkät med uppföljande genomgångar.

Fastighetsförsäljning

Utveckla säljare för ett mer säljpsykologiskt agerande och på så sätt öka effektiviteten.

Produktion

Få mellanchefer inom produktion att bli skickligare att hantera och utveckla egna medarbetare.

Träindustrin

Få medarbetare att entusiastiskt arbeta efter en gemensam projektmodell och på så sätt markant minska kostnaden i produktionsprocessen.

Share This