Cibes Lift mottar pris för ”Årets Exportföretag”

Cibes Lift är idag Europas ledande tillverkare av s k plattformshissar. Utifrån kärnvärdena design, pålitlighet och erfarenhet har man sedan 30 år tillbaka bedrivit produktion och marknadsföring av sina produkter genom sitt globala nätverk av distributörer och återförsäljare i f n 40 länder. De senaste årens snabba utveckling (från 17 till 500 miljoner på 10 år)har lett till att företaget fått många prestigefyllda utmärkelser bl a Export Hermes 2008 – Årets Exportföretag arrangerat av Svenska Handelskammaren. Prisutdelare var Kronprinsessan Victoria.

Under denna framgångsrika resa har man i olika sammanhang och projekt, i nära partnerskap med Sällma genomfört olika utvecklingsprogram. Det har handlat om kompetensutveckling av olika medarbetarkategorier inom företaget, från montörer och säljare till företagsledning inom bl a presentationsträning, retorik, pedagogik, säljutveckling, affärsmannaskap och säljledning. Enligt företagets vd under åren, Johan Sandberg, har man under ett mångårigt samarbete åstadkommit bra och positiva effekter för medarbetare och organisation som i sin tur bidragit till företagets starka tillväxt och framgång.

Sedan hösten 2009 bedriver man nu Cibes Business Academy (CBA) i nära samverkan med Sällma, för att genom de deltagande medarbetarna ytterligare utveckla och professionalisera samarbetet med distributörerna runt om i världen. CBA-programmet är i dess grundform planerat att pågå fram till våren 2011 men har under resans gång kommit att utvidgas ytterligare med nya tillkommande deltagare och inslag i takt med Cibes förvärv av nya bolag och den därpå följande integreringen.

Kontakta gärna oss på Sällma för mer information.

Share This