Länge leve ledarskapet!

Länge leve ledarskapet!

Dom som känner mig vet att jag attraheras av ledarskapet och chefsrollen. Min första ledarroll fick jag redan när jag var 20 år. Egentligen alldeles för tidigt, vad visste jag då om att leda och utveckla andra, hantera svåra situationer, att målstyra organisationen och allt annat som hörde till uppgiften. Men jag hade tur och goda mentorer som gjorde att jag inte blev rädd och istället klarade det riktigt bra. Det är lätt att annars bli skrämd av att kliva in i en ledarroll oförberedd om vad det innebär. Det kräver också ”påfyllnad” för att fortsätta utvecklas som ledare, för att våga ta sig an större utmaningar och vara ”up-to-date”. Har du varit chef länge kan det dessutom hända att du blir blasé, inte hittar din drivkraft till att fortsätta utveckla dig och dina medarbetare. En chef i ett av mina ledarprogram sa vid ett tillfälle –”Mia, nu känns det roligt att vara ledare igen. Det var länge sen”. Ja, det finns olika skäl till fylla på med kunskaper, inspiration och nya verktyg. När får man saker att hända? När jag frågar min kollega Johanna om vad hon har för egen erfarenhet från ledarutbildning svarar hon så här: Jag har många gånger funderat över vad det är som gör att en utbildning känns bra eller inte. Ibland går man från en kurs full av energi, men när man lite senare tänker tillbaka på kursen vet man inte riktigt vad den gav. Ofta går du på en utbildning, t.ex. två dagar, sen direkt tillbaka till vardagen och med alla krav och förväntningar. Då är det lätt att falla in i...
Johanna – Ny kollega på jobbet!

Johanna – Ny kollega på jobbet!

Ni som läst bloggen eller följer oss i sociala medier vet att vi har sökt nya kollegor; främst skickliga inom ledarskap och rekrytering. Det är många som kontaktat oss och nu har vi fått tillökning! För mig som främst arbetar med ledar- och grupputveckling är det särskilt roligt. Jag får ytterligare en kollega och kunskapskälla att jobba med som har stor, gedigen erfarenhet av att arbeta som chef och ledare. Vår ambition är hög när det gäller att verkligen förstå vår uppdragsgivares situation och att anpassa vår insats. Hur väl vi klarar det är helt beroende av vår egen samlade erfarenhet. Det är ett av skälen till att Johanna är ett riktigt bra tillskott.   Johanna har 25 års erfarenhet av ledarskap på olika nivåer. Hon har arbetat med allt från projektledning, chef i linje- och matrisorganisation och som VD. Dessutom är Johannas erfarenhet från både statlig och privat sektor.   När Johanna började hos oss intervjuade jag henne lite kort, och bad henne ge mig exempel på hur hon kan stötta ledare och chefer att utveckla sig och sitt ledarskap. Johanna svarar så här: Jag erbjuder ett behovsanpassat upplägg där vi utgår ifrån din situation idag. Det kan handla om traditionell coaching där vi även kan lägga in ett ledarskapstest om du vill. Men det kan också handla om att vara ett stöd och bollplank. Johanna vet själv om vikten av att ta sig tiden för reflektion och att sätta ord på tankar och planer: Det kan ibland kännas ensamt som chef och då kan det vara värdefullt att ha någon att bolla med som inte sitter mitt i verksamheten.   Johanna...
Är glaset verkligen halvtomt?

Är glaset verkligen halvtomt?

En av mina kollegor, Johan, är oerhört kunnig i att utveckla organisationer och individer i sin säljförmåga. Den här veckan har jag bett honom skriva ett gästinlägg om det mest avgörande för att lyckas inom försäljning. Det visar sig att hans grundtanke kommer att handla om vårt förhållningssätt rent allmänt; till försäljning, nyheter, kunskap. Och så får vi ett boktips. Trevlig läsning!     När jag och vi arbetar med sälj- och affärsutveckling i företag och organisationer är ett självklart tidigt steg RMI; Rätt Mental Inställning. Det innebär i korthet att jag verkligen tror på mitt erbjudande, dvs. mitt företag, dess produkter och tjänster. Det handlar dessutom om att jag har rätt inställning till försäljning, dvs att vi verkligen levererar kundnytta med relevans för den unika kunden. Sist men inte minst att jag har en positiv och konstruktiv grundinställning, att vara möjlighets- och lösningsorienterad.   Att skapa och bibehålla detta kan vara en verklig utmaning i och med att vi ständigt utsätts för en negativ mental bearbetning i form av de nyheter som kablas ut via media. Positiva nyheter har sällan ett nyhetsvärde.   För något år sedan kom boken Urban Express – 15 urbana lagar som hjälper dig att navigera i den nya värld som tas över av kvinnor och städer. Författaren Kjell A Nordström och Per Schlingman har fått både ris och ros för sin betraktelse. I mångt och mycket har den negativa kritiken bestått i att man tyckt att detta är en alltför positiv tolkning av den nya värld vi lever i.   Själv kan jag tycka att detta är en bra motvikt till mycket av det...
Vad gör du för att dina kollegor ska tycka att det är kul att gå till jobbet imorgon?

Vad gör du för att dina kollegor ska tycka att det är kul att gå till jobbet imorgon?

Vår prestation och förmåga att göra ett bra arbete står i direkt korrelation till hur bra vi trivs, och hur tillfredsställande vi tycker det är att gå till arbetet varje dag. Det vet vi idag. Vi kan också beräkna vad det kostar när engagemanget läcker. Vi kan dessutom uppskatta vad sjukskrivningar orsakade av sociala skäl på jobbet kan innebära. Så vad gör du åt det?   Det synes som att kollegor får allt större och större inverkan på trivsel och prestation på jobbet. Vissa studier visar på att kollegorna numera väger tyngre än närmsta chef. Det betyder att du och jag betyder något när det kommer till hur våra kollegor uppskattar sin arbetssituation och sin vardag. Och hur prestationen blir. Det handlar alltså till syvende och sist om både välmående, lönsamhet och effektivitet! Du och jag har därmed ett ansvar för att se till att vi har det bra på arbetet (på andra platser också, för all del). Vad gjorde du för att dina arbetskamrater skulle tycka att det var kul att gå till jobbet igår?   Kulhetsfaktorn höjer prestation! Jag vet inte hur det är med dig, men själv tycker jag om att ha roligt. Dom som känner mig väl, vet att jag gärna skrattar. Ofta. Det får mig att må bra och att göra ett bättre arbete. För en tid sedan åkte jag och några vänner en guidad tur i New York. Guiden var en karismatisk, kunnig, äldre kvinna som älskade sitt jobb, och därför inte ville sluta, trots sin höga ålder. Hon uttryckte det ungefär så här: I have fun at work, laugh a lot and make jokes, but it...
Har du läst brevet från Arbetsmiljöverkets Generaldirektör?

Har du läst brevet från Arbetsmiljöverkets Generaldirektör?

Om en vecka ställs nya krav på dig som arbetsgivare och chef. Visste du det? Den 31 mars gäller nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö. I början av året ska du ha fått ett brev från Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Brevet syftade till att informera dig om vad de nya föreskrifterna innebär. För så är det, det är nya regler som gäller och därmed nya krav att förhålla sig till. Och det finns anledning att ta det på allvar. Bortsett från att efterleva lag och ordning så handlar det om vårt välmående, våra verksamheters förmåga till goda resultat och kostnader som uppstår när det inte håller. Sjukskrivningar som beror på sociala och organisatoriska orsaker i arbetet har ökat med 70% de senaste fem åren! Galet, om du frågar mig. Så jag förstår att det kommer nya regler. Några av de kommande blogginläggen tänkte jag ägna åt det här: Hur kan du göra arbetsmiljöarbetet enkelt och lustfullt? Hur kan du arbeta för att de olika delarna i regelverket ska uppnås? Men först en snabbintroduktion till vad de nya föreskrifterna handlar om. Det jag finner mest intressant är att du tydligare ska säkerställa att dina medarbetare känner till: Vilka arbetsuppgifter de ska utföra, Vilket resultat som ska uppnås med arbetet, Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur, Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. Därutöver ska du säkerställa att dina medarbetare känner till vilka...